Funktionsnedsättning och funktionshinder
är inte samma sak

Alla människor är olika och har olika förutsättningar och resurser. Vi säger  personer med funktionsnedsättning. Till exempel ”en kvinna med utvecklingsstörning”, inte ”en utvecklingsstörd kvinna”.

Funktionsnedsättning innebär att en person har en nedsättning av en fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Nedsättningen kan uppstå till följd av undernäring, vitaminbrist, sjukdom eller skada, vara medfödd eller ha uppkommit efter födseln. Ibland syns det att en person har en funktionsnedsättning, ibland inte. Ibland kan hjälpmedel kompensera för en funktionsnedsättning.

Funktionshinder är de begränsningar och hinder som en person möter i relation till sin omgivning. Det är miljön eller omgivningen som är funktionshinder. Begränsningarna består framför allt av bristande tillgänglighet. En person kan inte ha ett funktionshinder, utan det är något som uppstår i samspel mellan en person med funktionsnedsättning och olika typer av hinder i miljöer.

Sambandet mellan funktionsnedsättning och fattigdom

Med konventionen och globala målen som verktyg

MyRights verksamhet utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och vi arbetar utifrån de mål som specifikt tar upp personer med funktionsnedsättningar. Läs mer om konventionen och Agenda 2030 nedan.

Konventionen CRPD

Agenda 2030

Statistik

Människor med funktionsnedsättningar är världens största minoritet. Trots det är det brist på tillförlitlig statistik om personer med funktionsnedsättning i världen. Orsakerna är flera.

Informationsmaterial

Här kan du ta del av MyRights filmer, rapporter och broschyrer.

Stöd oss

Vårt arbete

Om MyRight

Jobb och praktik

Nyheter

Kontakta oss

Visselblåsartjänst

Besöks- och postadress: MyRight Liljeholmstorget 7A, 117 63 Stockholm
Telefon: 08-505 776 00   |   Epost: info@myright.se   |   Org. nr 802402-9376

Stöd MyRight med en gåva
Swish: 123 900 11 08
Plusgiro: 90 01 10-8

Besöks- och postadress:
MyRight Liljeholmen 7A, 117 63 Stockholm
Telefon: 08-505 776 00
Epost: info@myright.se
Org. nr 802402-9376

Stöd MyRight med en gåva
Swish: 123 900 11 08
Plusgiro: 90 01 10-8