Informationsmaterial

Här kan du ta del av digital informationmaterial producerat av MyRight såsom filmer, rapporter och broschyrer.

För att beställa hem tryckt material, kontakta oss via info@myright.se 

Vi erbjuder föreläsningar och workshops

Vi vill att fler ska arbeta för personer med funktionsnedsättningars rättigheter i världen. Vi kommer gärna och föreläser om globala funktionshinderfrågor och till exempel sambanden mellan fattigdom, funktionsnedsättning och kön. Kontakta oss via info@myright.se

Filmer

Våra filmer finns med och utan text på olika språk, syntolkade och teckenspråkstolkade.
Filmerna är fria att använda men berätta gärna att det är MyRight som gjort dem.

Syntolkade: Här hittar du MyRights syntolkade filmer

Teckenspråkstolkade: Här hittar du MyRights teckenspråkstolkade filmer

Rapporter

Här hittar du MyRights rapporter i pdf-format. 
Vill du beställa våra rapporter i tryckt format? Mejla till info@myright.se

En miljard skäl att inkludera

En rapport om inkludering av personer med funktionsnedsättning i arbetet med Agenda 2030.

8 steg för förändring

En guide för inkludering av personer med funktionsnedsättning i bistånd och globalt utvecklingssamarbete

Empowered

En rapport om funktionshinder, inkludering och rättigheter

Ladda ner – svenska

Download – english

To Face Life

En rapport om situationen globalt för kvinnor med funktionsnedsättning

Ladda ner – svenska

Ladda ner – lättläst

Download – english

Att erövra världen

En rapport om sambanden mellan fattigdom och funktionsnedsättning

Ladda ner – svenska

Ladda ner – lättläst

Download – english

Leaving No One Behind

A Nordic Movement for change

Download – english

Broschyrer

En värld för alla

En broschyr om sambandet mellan fattigdom och funktionsnedsättning

Ladda ner – svenska

Med jämställdhet mot fattigdom

Om villkoren för flickor och kvinnor med funktionsnedsättning i världen

Ladda ner – svenska

Organisera, Inkludera, Agera!

Om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Ladda ner – svenska

Stöd oss

Vårt arbete

Om MyRight

Jobb och praktik

Nyheter

Kontakta oss

Visselblåsartjänst

Besöks- och postadress: MyRight Liljeholmstorget 7A, 117 63 Stockholm
Telefon: 08-505 776 00   |   Epost: info@myright.se   |   Org. nr 802402-9376

Stöd MyRight med en gåva
Swish: 123 900 11 08
Plusgiro: 90 01 10-8

Besöks- och postadress:
MyRight Liljeholmen 7A, 117 63 Stockholm
Telefon: 08-505 776 00
Epost: info@myright.se
Org. nr 802402-9376

Stöd MyRight med en gåva
Swish: 123 900 11 08
Plusgiro: 90 01 10-8