fbpx

Blanketter och verktyg

Omslag på projekthandboken

Projekthandbok

Denna handbok vänder sig till personer inom MyRights
medlemsorganisationer (MO), som planerar, genomför
eller vill starta ett projekt i samarbete med MyRight och en
partnerorganisation (PO). Syftet med handboken är att ge
stöd i genomförandet i projektets hela projektcykel, det vill
säga från idé till avslutande av projektet.

Ladda ner projekthandboken här.

Resor

Gör så här:

  1. Fyll i blanketten ”Avtal för resor MO”.
  2. Ge en avtalsmall till eventuell assistent eller ledsagare.
  3. Skriv själv under ditt avtal och se till att eventuell assistent eller ledsagare skriver under sitt avtal.
  4. Läs och skriv under MyRights Uppförandekod, skicka till MyRight, gärna digitalt.
  5. Skicka in underskrivna avtal samt Uppförandekod till MyRight, gärna digitalt.
  6. När din handläggare på MyRight meddelat att avtalen inkommit kan du boka resan hos Tranås Resebyrå. Uppge ert projektnummer som referens så att det är tydligt vilken projektbudget pengarna ska dras ifrån. Tranås fakturerar därefter MyRight.
  7. Skriv ut och fyll i försäkringsblanketten och ta med denna på din resa
  8. När du kommer hem så skicka in din reseräkning senast 30 dagar efter resans slut. Om du reser i slutet på året behöver du skicka in din reseräkning så fort som möjligt, senast den 10 december.

Mer information om resor hittar du här.

Uppföljning

Oktagonen

Oktagonen är ett verktyg som kartlägger en organisations interna kapacitet och används för att belysa samarbetsorganisationens styrkor och svagheter samt hur man kan vidta åtgärder för förbättring. Verktyget hjälper er att lära känna er samarbetsorganisation och förstå vilka behov de har för att kunna öka sin kapacitet. Oktagonen ska göras med hjälp av MyRights landsamordnare i början och slutet av en finansieringsperiod. Genom att använda Oktagonen blir det också lättare att identifiera när det är dags att påbörja en utfasning.

Tool for administrative capacity- administrativ kapacitetsbedömning

För att göra en mer grundlig analys av organisationens administrativa kapacitet och system för internkontroll, framförallt i relation till organisationens finansiella hantering använder MyRight ”Tool for administrative capacity”. Även denna bedömning ska ske i början och i slutet av varje avtalsperiod med stöd av MyRights landsamordnare och följas upp kontinuerligt. Verktyget resulterar i en åtgärdslista som syftar till att stärka organisationens kapacitet.

Antikorruption

Anmäl misstankar om korruption och oegentligheter. Du kan vara anonym om du vill. Alla anmälningar behandlas konfidentiellt, oavsett om anmälan är anonym eller inte.

Anmäl misstankar om korruption här.

Övrig information

Saknar du någon information? Kontakta din handläggare eller info@myright.se

Information om avtal, kommunikation och rapportering hittar du via denna länk.

Kalendarium med viktiga datum och deadlines hittar du via denna länk.

Ladda ner: Resor

Ladda ner: Dokument och verktyg

Ladda ner: Styrdokument

Ladda ner: Antikorruption