fbpx

Kalendarium

Kommande möten och utbildningar

20-21 januari 2023
Programdagar för att gå igenom handboken och nya programperioden

Deadlines och viktiga datum

28 februari
PO finansiell rapport inklusive revision

Årshjul visar årets händelser i ett cirkeldiagram. Förklarande text finnes nedanför bilden.

Årshjul

15 februari: PO narrativ Rapportering
15 februari: Narrativ MO-rapport
28 februari: PO finansiell rapport inklusive revision
15 april: MyRight Rapportering till FC
Mars-april: Bi-annual meeting
15 maj: PO Flash report spendering för januari-april (första tertialen)
15 september: PO Flash report spendering (januari-augusti) + prognos för årets spendering
Juli: Kontoret har semesterstängt och inga utbetalningar kan göras.
September/oktober: Bi-annual meeting
1 oktober: PO ansökan om ändringar av PO-budget för kommande året + Annual implementation plan (AIP) för kommande år
1 november: PO Förändringsberättelse + Bilder
1 november: MO Reseplan för kommande året + budget för tillgänglighet
1 november: MyRight skickar ut instruktioner för årlig revision till PO
1 december: PO Flash report spendering och prefinal finansiell rapport

Projektcykel

Kvartal 2023 2024 2025 2026 2027 2028
1
Avtalsskrivning
3+4
Outcome harvesting
Outcome harvesting
Outcome harvesting
Outcome harvesting
Outcome harvesting
Slutrapportering februari 2028
2
Octagonen (enbart för nya projekt utan baslinje-Octagon)
Octagonen
Octagonen - slutrapport
1+3
Bi-annual meeting/halvårsmöte
Bi-annual meeting/halvårsmöte
Bi-annual meeting/halvårsmöte
Bi-annual meeting/halvårsmöte
Bi-annual meeting/halvårsmöte
Bi-annual meeting/halvårsmöte (enbart 1)
3
Skicka in reviderad AIP, budget och riskanalys
Skicka in reviderad AIP, budget och riskanalys
Skicka in reviderad AIP, budget och riskanalys
Skicka in reviderad AIP, budget och riskanalys
Skicka in reviderad AIP, budget och riskanalys
3
Mid-term review
Utvärdering
Beslut om fortsättning