Antikorruption

Anmäl misstankar om korruption och oegentligheter. Du kan vara anonym om du vill. Alla anmälningar behandlas konfidentiellt, oavsett om anmälan är anonym eller inte.

MyRight har nolltolerans mot korruption. Fattigdom och korruption går hand i hand. De fattigaste människorna påverkas ofta mest av korruption vilket skapar en ond cirkel. Korruption utgör ett allvarligt hot mot utveckling och motverkar allt MyRight står för och strävar efter.

MyRights strategi för att bekämpa korruption är därför att alltid förhindra, aldrig acceptera, alltid informera och alltid agera.

Om du misstänker korruption vänligen anmäl via formuläret nedan eller kontakta oss via antikorruption@myright.se. Bara verksamhet finansierad av MyRight kan utredas.

Du har möjlighet att vara anonym och alla fält i formuläret behöver inte fyllas i.

Din anmälan behandlas konfidentiellt, oavsett om anmälan är anonym eller inte.

Du kan också mejla till antikorruption@myright.se.

Vilka misstankar om korruption/oegentligheter vill du informera MyRight om?

Är detta förstahandsinformation eller hörsägen?

Inom vilket land och organisation har detta ägt rum?

När hände det? Ange datum och om det är något återkommande.

Vem eller vilka är inblandade? (Namn och/eller funktion)

Har du tillgång till någon dokumentation?

Har du vidtagit några andra åtgärder?

Ditt namn (frivilligt)

Kontaktinformation (e-post eller telefonnummer. frivilligt)