Resor

Alla resor ska ingå i projektplanering och -budget. Innan du kontaktar Tranås Resebyrå och bokar din resa måste du ha ett godkännande av MyRight. Använd blanketten Underlag för godkännande av resa. Assistent och ledsagare måste ha undertecknade avtal innan resan bokas. Alla medlemsorganisationer, ledsagare, assistenter och teckenspråkstolkar förutsätts följa MyRights riktlinjer vid resa.

När du reser med finansiering av MyRight är du försäkrad genom MyRight. Riktlinjer och avtalsmallar finns att ladda ned under styrdokument och verktyg.

Gör så här:

  1. Fyll i blanketten ”Underlag för godkännande av resa”.
  2. Ge en avtalsmall till eventuell assistent eller ledsagare.
  3. Skriv själv under ditt avtal och se till att eventuell assistent eller ledsagare skriver under sitt avtal.
  4. Skicka in underskrivna avtal till MyRight.
  5. När din handläggare på MyRight meddelat att avtalen inkommit och godkänts kan du boka resan hos Tranås Resebyrå. Uppge ert projektnummer som referens så att det är tydligt vilken projektbudget pengarna ska dras ifrån. Tranås fakturerar därefter MyRight.

Tolkanvändare bokar själv sina tolkar. Här nedan kan du ladda ner en lista med de teckenspråkstolkar som MyRight har avtal med.

Alla medlemsorganisationer, ledsagare, assistenter och teckenspråkstolkar förutsätts följa MyRights riktlinjer vid resa.

Reseförskott

Reseförskott kan begäras för hotellkostnader, resor, vaccinationer, visum och 75 procent av beräknat traktamente. För mer information se bilaga b – Riktlinjer för reseersättning.

Reseförskott är personligt och kan begäras om de beräknade kostnaderna överstiger 1000 SEK. Reseförskott ska begäras senast en vecka före avresa och utbetalas tidigast 14 dagar före avresa.

Reseförskottet redovisas i reseräkningen som skickas in senast en månad efter resans hemkomst.

Om en resa ställs in ska reseförskott återbetalas omgående. Inbetalningen görs på MyRights plugirokonto 43664-2. På inbetalningen ska du skriva ditt namn, personnummer och att återbetalningen avser reseförskott.

Efter hemkomsten

Din reseräkning och reserapport måste ha inkommit till MyRight senast en månad efter din hemkomst.

Din reseräkning utbetalas efter att din reserapport har lämnats till MyRight och godkänts.

I reserapporten ska du beskriva hur du har uppfyllt uppdraget för resan. Om du har bilder från din resa får du gärna skicka med dem så att vi kan berätta om projektet här på MyRights webbplats.