fbpx

Rädsla för framtiden bland personer med intellektuella funktionsnedsättningar i Bosnien-Hercegovina

Flera personer står med kockkläder i ett kök och ler mot kameran.
Medlemmar i Ruzicnjak Los Rosalesa arbetar i organisationens kök.

I staden Mostar i Bosnien-Hercegovina kämpar organisationen Ruzicnjak Los Rosalesa för att lyfta upp och förändra den orättvisa verklighet som personer med intellektuella funktionsnedsättningar står inför. Med endast frivilliga krafter och stöd från MyRight, utan statligt stöd, tar de itu med stora utmaningar för att säkerställa att personer med intellektuella funktionsnedsättningar får sina grundläggande rättigheter och behov tillgodosedda.

En betydande del av problematiken rör fördomar och bristen på förståelse från samhället, särskilt i mindre städer som Mostar. Elvedina Kurtovic, en aktiv medlem, berättar om föräldrarnas tvekan och bristen på tillit till deras förmåga: “Våra föräldrar tror inte att vi klarar av någonting och är väldigt överbeskyddande. Vi bjuder in dem till restaurangen som organisationen driver så får de se vad vi kan.”

En av de största utmaningarna är just att övertyga anhöriga och samhället om att personer med intellektuella funktionsnedsättningar är kapabla att leva självständiga liv och delta fullt ut. Azemina Mehremic delar sin erfarenhet: “Vi vill visa våra föräldrar att vi kan mer än vad man tror. Efter att föräldrarna har besökt oss upplever vi en förbättrad kommunikation sinsemellan, där våra föräldrar, genom att se vår dagliga verksamhet och engagemang, får en insikt i våra förmågor och potential.” 

Besöken fungerar som en ögonöppnare för föräldrarna och detta öppnar dörren till förståelse och ömsesidig respekt. Medlemmarna upplever att deras ökade ansvarsområden hemma är en direkt följd av den förändrade uppfattningen om dem. De får mer ansvar för olika uppgifter i hemmet, vilket inte bara är en manifestation av deras kapacitet utan också ett steg mot att bevisa för dem själva och omgivningen att de är fullt kapabla att delta och bidra på ett meningsfullt sätt.

Genom att öva och integrera dessa ansvarsområden i deras vardag stärker de sitt självförtroende och skapar en känsla av självständighet. Det är ett viktigt steg mot att bryta stereotyper och motverka den överbeskyddande attityden från deras föräldrar.

En allvarlig oro bland flera av organisationens medlemmar är det faktum att många personer med intellektuella funktionsnedsättningar riskerar att hamna på stängda institutioner när deras föräldrar avlider. Azemina berättar om sin önskan av självständighet: “När mina föräldrar dör vill jag inte bo med mina  syskon utan jag vill ta hand om mig själv.”

För att adressera dessa utmaningar krävs det en kombination av samhällsmedvetenhet, utbildning och politiskt stöd. Ruzicnjak Los Rosalesa fortsätter sitt viktiga arbete för att skapa förändring och säkerställa att personer med intellektuella funktionsnedsättningar i Mostar får samma rättigheter och möjligheter som alla andra. 

Läs mer om MyRights arbete i Bosnien-Hercegovina här

Senaste nytt