En ung flicka i Rwanda bär ved på huvudet. I bakgrunden syns en annan äldre kvinna som också bär ved på huvudet.

Stöd MyRights arbete

Ditt bidrag hjälper människor att arbeta för ett  inkluderande samhälle och att ta sig ur fattigdom.

Din gåva

Sätt in valfritt belopp på PG 90 01 10-8.

  • Ange ditt namn och adress i meddelandefältet.
  • Vill du skänka pengar till MyRights arbete i Nepal skriver du även “Nepal” i meddelandefältet.

MyRight är inte en katastroforganisation. Pengarna kommer att användas till samarbetsorganisationernas behov under den kommande tiden och i deras långsiktiga arbete.

Alla gåvor, stora som små, är oerhört värdefulla.

Tack för din gåva!

Ditt stöd ger våra samarbetsorganisationer ökad kraft

I våra samarbetsländer är personer med funktionsnedsättning ofta diskriminerade och saknar grundläggande rättigheter till utbildning, vård och delaktighet i samhället. Därför är funktionshinderorganisationerna oerhört viktiga för våra målgrupper. I organisationerna träffar de andra människor i liknande situation, utbyter erfarenheter, utvecklas och arbetar för att skapa ett mer inkluderande samhälle. Samtidigt innebär den utsatta livssituationen att de behöver stöd för att kunna utveckla sin kapacitet att bedriva ett framgångsrikt förändringsarbete.

För mig betyder vår organisation ljus och hopp. Gemenskapen gör att jag som förälder till ett barn med hörselskada inte längre känner mig ensam. Här får jag lära mig hur jag kan stötta min dotter. Stödet från Hörselskadades Riksförbund och MyRight har gjort att min dotter känner mycket mer självrespekt och säkerhet idag, jämfört med tidigare.

Så säger Jimena Gonzales Romero som är projektledare på de hörselskadades organisation APANH i Bolivia.

Ditt stöd gör att våra samarbetsorganisationer kan

  • stödja föräldrar som får barn med funktionsnedsättning;
  • erbjuda en värdefull fritid där personer med funktionsnedsättning kan växa och utvecklas som individer och samhällsmedborgare;
  • sprida information och kommunicera med allmänhet och media så att samhällets attityder gentemot personer med funktionsnedsättning kan förändras;
  • utbilda skol- och sjukvårdspersonal om vad det innebär att ha olika funktionsnedsättningar och hur de kan tillgodose målgruppernas behov;
  • utveckla det nationella teckenspråket och utbilda döva och dövblinda personer och deras familjemedlemmar, teckenspråkstolkar och lärare så att döva och dövblinda personer kan kommunicera bättre med sin omgivning;
  • utbilda personer med synskada i punktskrift och ADL (aktivitet i dagliga livet);
  • erbjuda yrkesutbildningar som ökar möjligheterna till egen försörjning och självständighet;
  • ta fram relevanta konventioner, lagar och samhällsinformation i tillgängliga format på teckenspråk, punktskrift och lättläst och arrangera seminarium och workshops så att personer med funktionsnedsättning känner till sina rättigheter, kan ställa krav och föra fram förslag på förändringar.

MyRight följer uppställda krav för 90-konto

logoSvensk Insamlingskontroll granskar att MyRights verksamhet sköts på rätt sätt och följer uppställda krav för 90-konto. Om en organisation inte följer kraven dras kontot in. Högst 25 procent av de totala intäkterna får användas till insamlings- och administrationskostnader.