Arkiv

Genom idrott byggs broar till samhället

Oaza, en organisation av och för personer med intellektuell funktionsnedsättning, har med hjälp av FIFH i Malmö arrangerat en nationell idrottstävlingen för personer med funktionsnedsättning i Bosnien-Hercegovina. Tävlingen är den första i sitt slag och resultatet har varit över förväntan.

Under de tre år som tävlingen har genomförts har den successivt vuxit och fått allt mer uppmärksamhet i media. Både regeringen, myndigheter, näringslivet och kända idrottsmän och idrottskvinnor har engagerat sig och stött tävlingen.

– Jag är oerhört imponerad av vad de har åstadkommit, säger Binasa Goralija, MyRights landsamordnare i Bosnien-Hercegovina. Projektet handlar inte bara om idrott och sport, vilket man först kan tro. Det handlar om rätten till en meningsfull fritid och om att växa och utvecklas som individ. Det handlar också om att skapa ett forum där människor från olika delar av samhället kommer samman, vilket stärker förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning att delta i samhället som likvärdiga medborgare.

Stora delar av samhället har slutit upp bakom arrangemanget. De har fått finansiellt stöd från regeringen, Sarajevo stad, UNDP – FN:s globala utvecklingsprogram och från en rad olika företag. Kända sportklubbar i landet har öppet visat sitt stöd för arrangemanget och polisen har haft specialutbildningar kring hur man inkluderar ett funktionshinderperspektiv i säkerhetsarbetet.

Rullstolsburen tjej som spelar boccia.

Samarbetet med Sverige har varit viktigt

Oazas svenska samarbetsorganisation FIFH – Föreningen Idrott för Handikappade i Malmö har samarbetat med Oaza i flera år. FIFH är en idrottsförening som varje år arrangerar Malmö Open, en av världens mest betydelsefulla idrottstävlingar för personer med funktionsnedsättning.

– Under de år vi har samarbetat med Oaza har de utvecklats enormt. Från att ha varit en relativt svag organisation är de idag en organisation att räkna med, som gör ett riktigt proffsigt jobb. De har förbättrat och utvecklat både sina fysiska lokaler och sin verksamhet, säger Sinisa Kedza, FIFH:s samordnare för internationellt samarbete.

Att arrangera en idrottstävling av den här storleken är ett stort projekt att förbereda och stödet från den svenska samarbetsorganisationen har varit viktigt.

– Genom att bidra med våra erfarenheter vad det gäller struktur och hur man kan arbeta med den här typen av arrangemang har vi hjälpt till att förkorta vägen från idé till genomförande, säger Sinisa Kedza. Förutom att bidra med pengar till projektet har det handlat mycket om att förändra medlemmarnas tankesätt. Att istället för att vänta på direktiv och förändringar uppifrån agera själva och skapa förändringarna, lägger han till.

Internationella framgångar har gett värdefull erfarenhet och publicitet

Genom att Oazas idrottsmän har fått möjlighet att delta i andra länders idrottstävlingar såsom i Grekland och Sverige har medlemmarna själva upplevt vad som behövs för att tävlingarna ska gå att genomföra på ett bra sätt.

I de internationella idrottstävlingarna har Oazas medlemmar tagit flera guldmedaljer och firats som hjältar när de kommit tillbaka hem. Det har gett mycket publicitet i media och även presidenten har träffat idrottarna för att gratulera till framgångarna. Det har också resulterat i att presidenten deltagit vid invigningen av Oazas idrottstävling.

Idrotten öppnar nya dörrar till ett meningsfullt liv

Antalet tävlingsdeltagare i Open Games OASA har successivt ökat. 2013 tävlade 550 personer från både Bosnien-Hercegovina och grannländerna Serbien, Slovenien och Croatzien. Medias intresse för tävlingen har också ökat och förra året gjordes omfattande reportage i både den största morgontidningen och på TV.

– Vår erfarenhet är att sport och idrott på ett naturligt sätt kan hjälpa till att minska utanförskap och att öka människors självkänsla. Personer som tidigare varit väldigt isolerade får kompisar, kontakter, självförtroende – mycket av det som krävs för ett meningsfullt liv. Det blir för många ett viktigt första steg till en större inkludering i samhället, säger Sinisa Kedza.

Lina Jakobsson

Stöd oss

Vårt arbete

Om MyRight

Jobb och praktik

Nyheter

Kontakta oss

Visselblåsartjänst

Besöks- och postadress: MyRight Liljeholmstorget 7A, 117 63 Stockholm
Telefon: 08-505 776 00   |   Epost: info@myright.se   |   Org. nr 802402-9376

Stöd MyRight med en gåva
Swish: 123 900 11 08
Plusgiro: 90 01 10-8

Besöks- och postadress:
MyRight Liljeholmen 7A, 117 63 Stockholm
Telefon: 08-505 776 00
Epost: info@myright.se
Org. nr 802402-9376

Stöd MyRight med en gåva
Swish: 123 900 11 08
Plusgiro: 90 01 10-8