fbpx

Guide för inkludering

MyRight är den svenska funktionshinderrörelsens biståndsorgan. Vi tror på empowerment – att alla människor oavsett funktionalitet ska kunna leva ett självständigt liv och vara delaktiga i samhället. För att uppnå det krävs stora förändringar, och det är inget arbete som MyRight och funktionshinderrörelsen kan genomföra på egen hand. Vi vill bli fler som bidrar till att långsiktigt förändra förutsättningar och möjligheter för personer med funktionsnedsättning globalt.

För att uppmuntra till ett aktivt förändringsarbete presenterar vi 8 steg för förändring – Guide för inkludering av personer med funktionsnedsättning i bistånd och globalt utvecklingssamarbete. Här finns tips om perspektiv och metoder som ökar inkluderingen av personer med funktionsnedsättning i det internationella utvecklingssamarbetet.

Ta användning av de råd som fungerar i er organisation eller myndighet. Det styrs bland annat av hur ni som aktör för global utveckling jobbar med frågorna idag. Det viktiga är att ni antingen inleder eller arbetar vidare med att implementera funktionshinderperspektivet och öka samarbetet med, och insatserna för, personer med funktionsnedsättning.

Över en miljard människor, eller 15 procent av världens befolkning, beräknas leva med minst en form av funktionsnedsättning och upp emot 200 miljoner av dessa möter betydande funktionshinder i livet. Närmare 80 procent beräknas bo i låg och medelinkomstländer.

Personer med funktionsnedsättning tillhör de fattigaste av de fattiga i världen. Det avgör till exempel tillgång till mat, utbildning och vård, men också hur katastrofer drabbar personer med funktionsnedsättning. Att inkludera ett funktionshinderperspektiv i samhällsutvecklingen skulle leda till att människor, i akut behov av att förbättra sin situation, också kan göra det.

En röd tråd som löper genom guidens åtta steg är att vi uppmuntrar dialog med funktionshinderrörelsen för att utveckla svenskt utvecklingssamarbete och bistånd. Det handlar om att anta nya perspektiv, men också om att genomföra verksamhet utifrån de gemensamma mål som vi har. Så varmt välkommen att höra av dig till oss! Tillsammans förändrar vi världen till det bättre.

Läs MyRights guide för inkludering av personer med funktionsnedsättning i bistånd och internationellt utvecklingssamarbete här: 

Ladda ner: PDF svenska

Ladda ner: Word svenska

Senaste nytt