fbpx

Guide: Ge plats!

Omslagsbild på guiden Ge plats.

En guide för säker och meningsfull inkludering av det lokala civilsamhället.

Nätverket CONCORDs guide “Ge plats!”, som MyRight ställer sig bakom, ger svenska utlandsmyndigheter rekommendationer kring hur de kan bygga relationer och samarbeta med civilsamhällesorganisationer.

Från CONCORDs hemsida:
“Försvarare av demokrati, mänskliga rättigheter, miljö och jämställdhet får allt svårare att organisera sig. Som föregångsland inom flera av dessa områden har Sveriges och svenska utlandsmyndigheter både ett ansvar och en möjlighet att stärka lokala civilsamhällesorganisationer. 24 CONCORD Sverige-medlemmar släpper nu en guide med konkreta rekommendationer för säker, inkluderande och meningsfull dialog med civilsamhället.”

Läs mer och ladda ner guiden här.

 

Senaste nytt