fbpx

Hur fungerar distansutbildning?

elever på day care center nepal står tillsammans och tecknar alla har blå skoluniform och munskydd på sig
PFPID Dagcenter i Nepal 2021

Barn med funktionsnedsättning som går i skolan drabbas hårt av att skolor stängs.

Pandemin har gjort så att många barn och unga i världen står utan skolmat, hälsovård och utbildning.

Undersökningar visar att mer än hälften av hushållen där det bor en person med funktionsnedsättning saknar tillgång till el. Många familjer som lever med funktionsnedsättning lever i fattigdom och har inte råd med dator eller internetuppkoppling. För de barnen finns ingen distansundervisning.

Men även de som har ekonomiska möjligheter stöter på problem. Teknikproblem och digital ovana ställer ofta till det. Att själv ansvara för att ha rätt och uppdaterade dataprogram, fixa med internetuppkopplingar och lära sig olika digitala plattformar gör det svårt för många elever.

Brist på stöd och tillgängligt skolmaterial slår hårt och den distansundervisning som i vissa fall införts fungerar inte för alla. Till exempel genomförs distansundervisning på många håll via radio som då exkluderar döva och många med hörselskada.

Även för barn med andra funktionsnedsättningar är konsekvenserna hårda. Många elever med synnedsättning eller blindhet har inte fått material anpassat till sina behov och helt uteslutits från undervisning. 

Många elever känner sig bortglömda eftersom hänsyn inte tas till deras behov. Att hålla koncentration, fokus och motivation uppe vid online-undervisning är svårt för de flesta, men särskilt utmanade för barn och unga med kognitiva och intellektuella funktionsnedsättningar som till exempel autism.

Lärare och personal kan förbättra möjligheterna för elever med funktionsnedsättning genom att vara mer flexibla och framför allt fråga eleverna om deras behov men också ta hjälp och stöd av lokala funktionshinderorganisationer.

Exempel: Nepal

Barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning har drabbats hårt av pandemin. Många lever i extrem fattigdom och har inte tillgång till el, dator eller internetuppkoppling.

I Nepal driver MyRights och FUB Örebros partnerorganisation Parent Federation of Persons with Intellectual Disabilities (PFPID- Nepal) ett dagcenter för barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning. Centret som bedriver pedagogisk verksamhet och utbildning för barn och unga har under nedstängningen på grund av pandemin bedrivit sin verksamhet digitalt.

De barn som har engagerade föräldrar och som också har resurser i form av dator och internet har haft möjlighet att delta i klasser online. Organisationen har bistått några föräldrar med finansiellt stöd för barnen ska kunna delta i distansundervisningen. Även för många föräldrar har det varit en läroprocess. De har fått lära sig att använda dator och internet tillsammans med barnen och centrets pedagoger.

Pedagogerna berättar att det varit en utmaning att få eleverna att komma till online-klasserna, men att det med tiden blivit bättre och att klasserna är viktiga för att hålla kontakt med varandra.

elever vid PFPID dagcenter i nepal sitter i skolbänkar med munskydd under en lektion
Skolor har gradvis kunnat öppna upp igen i Nepal, bilden är från PFPID Dagcenter 2021.

Visste du att

Flickor och pojkar med intellektuell funktionsnedsättning löper fyra gånger högre risk att utsättas för våld och övergrepp än barn utan funktionsnedsättning. De löper dessutom nästan tre gånger så hög risk att utsättas för sexuellt våld. Under pandemins nedstängningar har riskerna ökat då många isolerats helt i sina hem tillsammans med förövare.

 

Senaste nytt