fbpx

Informationsmaterial​

Här kan du ta del av digital informationmaterial producerat av MyRight såsom filmer, rapporter och broschyrer. För att beställa hem tryckt material, kontakta oss via info@myright.se

Rapporter

En miljard
skäl att inkludera

En rapport om inkludering av personer med funktionsnedsättning i arbetet med Agenda 2030.

Omslagsbild

8 steg
för förändring

Guide för inkludering av personer med funktionsnedsättning i bistånd och globalt utvecklingssamarbete.

Omslagsbild.

Empowered

En rapport om funktionshinder, inkludering och rättigheter. 

Omslaget av rapporten Empowered

Att erövra
världen

En rapport om sambanden mellan fattigdom och funktionsnedsättning.

Omslaget för rapporten Att Erövra Världen

To Face
Life

En rapport om situationen globalt för kvinnor med funktionsnedsättning.

Omslaget för rapporten To Face Life

Broschyrer

MyRight
infofolder​

En informationsfolder om MyRights och vårt arbete.
Omslagsbild

En värld
för alla​

En broschyr om sambandet mellan fattigdom och funktionsnedsättning.
Omslagsbild.

Med jämställdhet mot fattigdom​

Om villkoren för flickor och kvinnor med funktionsnedsättning i världen.
Omslagsbild

Organisera, Inkludera,
Agera!​

Om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Omslagsbild.

Leave no
one behind

Om inkluderande humanitära insatser i väpnade konflikter.
Förstasida på broschyr.
Omslag på handboken Inkludera Flera.

Handbok i engagemang!

Inkludera Flera! har tagit fram en handbok som ska inspirera och stötta dig som vill engagera dig i internationella frågor med fokus på mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Omslagsbild

Peace for all: Inclusion of persons with disabilities in peacebuilding

Studien “Peace for all – Inclusion of persons with disabilities in peacebuilding” 2020 och syftet var att samla kunskap och erfarenheter om aktuella policyer, strategier och metoder inom olika delar av det internationella samfundet om inkludering av personer med funktionsnedsättningar i fredsprocesser och initiativ. I studien ingår även fördjupade landsstudier i Sri Lanka och i Bosnien och Hercegovina. 

MyRights filmer

Våra filmer finns med och utan text på olika språk, syntolkade och teckenspråkstolkade.

Filmerna är fria att använda men berätta gärna att det är MyRight som gjort dem.