fbpx

Kalle Könkkölä, en stor förebild inom funktionshindervärlden, har avlidit

Kalle var en stor förebild och ledare för funktionshinderfrågor, då han revolutionerade hela Finland och sedan omvärlden i sitt arbete för inkludering av personer med funktionsnedsättningar i samhället. Kalle var den första med uttalad egen funktionsnedsättning att bli invald i den finska riksdagen. Han var även ordförande för Abilis, en finsk organisation som arbetar med funktionshinderfrågor och internationellt utvecklingssamarbete. Abilis samordnar med MyRight och gav bidrag till några av våra samarbetsorganisationer i bland annat Nepal och Bolivia. Våra tankar går till Kalles familj och vänner.

Senaste nytt