fbpx

Kandidera till MyRights styrelse

Nu kan du som är med i MyRights medlemsorganisationer skicka in nomineringar till vår styrelse. 

MyRights styrelse består av sju representanter från våra olika medlemsorganisationerna och utses av föreningens årsmöte, som är den 19 maj

Mellan MyRights årsmöten är det styrelsen som har ansvaret och förtroendet att leda MyRights verksamhet och fatta organisationens beslut. Styrelsen arbetar med övergripande och strategiska frågor.

Skicka in din nominering till Oscar Sjöqvist, oscar@ungarorelsehindrade.se som är sammankallande för valberedningen senast den 18 april. 

Senaste nytt