fbpx

Konferens med MyRights regionsamordnare

MyRight har under september månad arrangerat en digital konferens för våra regionkontor. MyRights personal på huvudkontoret i Sverige och MyRights regionsamordnare deltog under konferensen. Syftet med konferensen var att diskutera verksamhetens pågående projekt, utmaningar och potentiella områden för förbättringar.

Regionsamordnarna inledde konferensen med presentationer för respektive region (Afrika, Asien, Europa och Latinamerika) och om de pågående projektens status och hur de påverkats av Corona pandemin. De olika regionerna har påverkats av pandemins restriktioner i olika utsträckning. Regionsamordnarna nämnde att olika restriktioner i respektive land har inneburit att en del aktiviteter har flyttats från 2020 till 2021.

Budgeten för 2020 diskuterades och hur den har påverkats av pandemin och hur prognosen för 2021 och 2022 ser ut. Huvudkontoret och regionsamordnarna diskuterade behovet av att förtydliga olika roller, ansvarsområden och mandat inom MyRight. Huvudkontoret och regionsamordnarna diskuterade vikten av att ha liknande finansiell rapportering i alla regioner.

MyRight har sedan 2019 utvecklat sin insamlingsverksamhet och har skickat in ansökningar till andra givare än Forum Civ vilket har varit spännande och lärorikt. Huvudkontoret och regionsamordnarna diskuterade vilka lärdomar de tar med sig från de olika ansökningarna och att det är viktigt att MyRight har en transparent och inkluderande ansökningsprocess där huvudkontoret, landkontoren, medlemsorganisationerna och partner organisationerna hålls informerade och är delaktiga i ansökningsprocessen.

Under konferensen diskuterades även lärdomar från det kapacitetsbyggande arbetet och hur detta arbete kan utvecklas i framtiden. MyRight kommer att fortsätta att arbeta med ett flertal områden för kapacitetsbyggnad hos partner organisationerna. Dessa områden är ledarskap och förvaltning, genus sensitivitet, administrativ kapacitet, operativ kapacitet, demokratisk kapacitet och finansiell kapacitet. MyRights regionsamordnare anser att det är viktigt att fortsätta arbeta med kapacitetsbyggande inom alla dessa områden eftersom alla partnerorganisationer har olika behov. Ett annat ämne som diskuterades under konferensen var hur MyRight kan bli bättre på att stödja medlemsorganisationer och partnerorganisationer om någon part vill lämna samarbetet. MyRights huvudkontor kommer att utveckla strategier och riktlinjer för phase-out processen och hoppas att detta ska underlätta i framtiden.

MyRights huvudkontor diskuterade även ämnet kärnstöd till partnerorganisationer via Forum Civ. MyRights regionsamordnare för Latinamerika presenterade hur arbetet har gått med MyRights pilotprogram för att ansöka om kärnstöd till partnerorganisationen FECONORI i Nicaragua. MyRight kommer, i samråd med medlemsorganisationerna, att identifiera ytterligare partnerorganisationer som kan utvärderas för att ansöka om kärnstöd från Forum Civ under 2021/2022.

Konferensen avslutades med diskussioner kring ansökningsprocessen till Forum Civ 2023-2027 samt kring processen för årsrapporteringen år 2020.

Senaste nytt