Medarbetare i Sverige

MyRight har sitt huvudkontor i Stockholm.
Växel: 08 505 77 600
E-post: info@myright.se
Adress: Liljeholmstorget 7A, 117 63 Stockholm, Sweden

Generalsekreterare

Jesper Hansén
telefon: 08-505 77 628
e-post: jesper.hansen@myright.se

Controller

Markus Malm
telefon: 08-505 776 09
e-post: markus.malm@myright.se 

Senior Financial Officer

Sebastian Ferrer
telefon: 08-505 77 603
e-post: sebastian.ferrer@myright.se

Verksamhetsutvecklare

Paulina Cruz
telefon: 08-505 77 607
e-post: paulina.cruz@myright.se

Sanna Lucas
telefon: 070 410 99 68
e-post: sanna.lucas@myright.se 

Kommunikationsansvarig

Mia Munkhammar
telefon: 08-505 77 606
e-post: mia.munkhammar@myright.se

Kommunikatör och Insamlingsansvarig

Madeleine Jangard
telefon: 08-505 77 615
e-post: madeleine.jangard@myright.se

Ekonomiadministratör och IT-koordinator

Pia Häger
telefon: 08-505 77 611
e-post: pia.hager@myright.se

HR-ansvarig och Administratör

Sophie Krooks
telefon: 08-505 77 608
e-post: sophie.krooks@myright.se

Verksamhetsutvecklare

Sara Flaschner (föräldraledig)