Styrelsen

Ordförande

Göran Alfredsson
Aktiv i styrelsen sedan 2012. Bor i Borås. Informatör för habilitering och hälsa i Västra Götalands region.
Är sedan två år tillbaka suppleant i Forum Syds styrelse.
mejl: goran.alfredsson@myright.se
Telefon SMS: 073- 885 15 59
Skype: affedeaf

Ledamöter

Gert Iwarsson, kassaförvaltare
Aktiv i styrelsen sedan 2018. Bor i Nässjö. Ordförande i FUB:s lokalförening i Nässjö.
Ordförande i länsförbundet Jönköpings län samt ledamot i FUB:s förbundsstyrelse.
mejl: gert.iwarsson@myright.se

Jamie Bolling
Aktiv i styrelsen sedan 2018. Bor i Härnösand. Verksamhetsledare för Independent Living Institute.
Vice ordförande i STIL. Arbetade länge som chef för ENIL, European Network on Independent Living.
mejl: jamie.bolling@myright.se

Kevin Kjelldahl
Aktiv i styrelsen sedan 2019. Bor i Trollhättan. Kevin gick med i US arbetsgrupp för internationella frågor Fokus Internationellt under 2018. Han har ett engagemang för MyRights utvecklingsprojekt med US motsvarighet BYAN i Nepal.
mejl: kevin.kjelldahl@myright.se

Per Karlström
Aktiv i styrelsen sedan 2018. Bor i Stockholm. Pensionerad managementkonsult. Styrelsemedlem i SRF.
Vice ordförande i SRF Stockholms och Gotlands län.
mejl: per.karlstrom@myright.se

Rahel Abebaw Atnafu
Aktiv i styrelsen sedan 2013. Född och uppvuxen i Etiopien, bor idag i Stockholm. Arbetar på Independent Living Institute. Sitter i valberedningen för Forum – Kvinnor och Funktionshinder.
mejl: rahel.abebaw.atnafu@myright.se

Sara Bryntse
Aktiv i styrelsen sedan 2019. Bor i Umeå. Hon har varit ideellt aktiv inom Unga Hörselskadade under en längre period och bland annat tidigare varit ordförande för Unga Hörselskadade. Numera arbetar hon som projektledare för Nepalprojektet som Unga Hörselskadade bedriver genom MyRight.
mejl: sara.bryntse@myright.se

Andra förtroendevalda

Valberedning

Charlotta Göller, sammankallande
mejl: lottagoller@gmail.com

Dan Berggren
mejl: berggren.dan@telia.com

Thomas Jansson
mejl: jansson.th@gmail.com

Revisorer

Thomas Mathiesen, auktoriserad revisor
Ernst & Young
mejl: thomas.mathiesen@se.ey.com

Katarina Bergwall, förtroendevald revisor
STIL
mejl: katarina.bergwall@stil.se

Thomas Lönnström, auktoriserad revisorsuppleant
Ernst & Young
mejl: thomas.lonnstrom@se.ey.com