Visselblåsartjänst

Rapportera om misstankar om korruption

MyRight har en visselblåsartjänst. Det är en kanal för att slå larm om avvikelser från våra policyer och riktlinjer. Har du misstankar om korruption och oegentligheter kopplat till vår verksamhet? Då kan du anmäla dina misstankar här. 

MyRight har nolltolerans mot korruption. Fattigdom och korruption går hand i hand. De fattigaste människorna påverkas ofta mest av korruption vilket skapar en ond cirkel. Korruption utgör ett allvarligt hot mot utveckling och motverkar allt MyRight står för och strävar efter.

MyRights strategi för att bekämpa korruption är därför att alltid förhindra, aldrig acceptera, alltid informera och alltid agera. Om du misstänker korruption vänligen anmäl via formuläret nedan eller kontakta oss via antikorruption@myright.se. Bara verksamhet finansierad av MyRight kan utredas.

Du har möjlighet att vara anonym och alla fält i formuläret behöver inte fyllas i. Din anmälan behandlas konfidentiellt, oavsett om anmälan är anonym eller inte. Du kan också mejla till antikorruption@myright.se.

Vilka misstankar om korruption/oegentligheter vill du informera MyRight om?

Är detta förstahandsinformation eller hörsägen?

Inom vilket land och organisation har detta ägt rum?

När hände det? Ange datum och om det är något återkommande.

Vem eller vilka är inblandade? (Namn och/eller funktion)

Har du tillgång till någon dokumentation?

Har du vidtagit några andra åtgärder?

Ditt namn (frivilligt)

Kontaktinformation (e-post eller telefonnummer. frivilligt)

Relaterad information

MyRights antikorruptionspolicy

MyRight riktlinjer vid misstanke om korruption eller oegentligheter

Stöd oss

Vårt arbete

Om MyRight

Jobb och praktik

Nyheter

Kontakta oss

Visselblåsartjänst

Besöks- och postadress: MyRight Liljeholmstorget 7A, 117 63 Stockholm
Telefon: 08-505 776 00   |   Epost: info@myright.se   |   Org. nr 802402-9376

Stöd MyRight med en gåva
Swish: 123 900 11 08
Plusgiro: 90 01 10-8

Besöks- och postadress:
MyRight Liljeholmen 7A, 117 63 Stockholm
Telefon: 08-505 776 00
Epost: info@myright.se
Org. nr 802402-9376

Stöd MyRight med en gåva
Swish: 123 900 11 08
Plusgiro: 90 01 10-8