fbpx

Lansering av rapport: Peace for all – Inclusion of persons with disabilities in peacebuilding

Lanseringsseminarium för rapporten “Peace for all – Inclusion of persons with disabilities in peacebuilding”.

MyRight lanserar en internationell rapport om inkludering av personer med funktionsnedsättning i fredsbyggande arbete.

Studien “Peace for all – Inclusion of persons with disabilities in peacebuilding” genomfördes mellan april 2020 och februari 2021 med finansiering från Folke Bernadotte Akademin. Syftet med studien är att samla kunskap och erfarenheter om aktuella policyer, strategier och metoder inom olika delar av det internationella samfundet om inkludering av personer med funktionsnedsättningar i fredsprocesser och initiativ. I studien ingår även fördjupade landsstudier i Sri Lanka och i Bosnien och Hercegovina (BiH).

Huvudslutsatser och rekommendationer från landstudierna presenterades under ett digitalt seminarium i samarbete med MDF Training & Consultancy (Sri Lanka) och Lejla Hadzimesic (BiH).

Se seminariet här!

Senaste nytt