Lättläst

MyRight - en organisation för personer med funktionsnedsättning

Om MyRight

MyRight är en svensk organisation.
Vi hjälper personer med funktionsnedsättning
i andra länder.
I de andra länderna finns organisationer
som hjälper personer med funktionsnedsättning.
Vi på MyRight samarbetar med dem.
Organisationerna kallas partnerorganisationer.

MyRight arbetar också tillsammans med
organisationer i Sverige.
Organisationerna är medlemmar i MyRight. 
De kallas medlemsorganisationer. 
Varje medlemsorganisation hjälper personer
som har en viss funktionsnedsättning.

MyRight har projekt i andra länder

MyRight kan starta ett projekt i ett annat land
där personer med funktionsnedsättning behöver hjälp.
I ett projekt samarbetar en svensk medlemsorganisation
med en partnerorganisation i det andra landet.

MyRight har kontor i Stockholm

MyRight har ett kontor i Stockholm.
Kontoret finns i Liljeholmen.
På kontoret jobbar bland annat vår chef.
Chefen kallas generalsekreterare.
Han heter Jesper Hansén.

MyRight har kontor i sju andra länder

MyRight har också kontor i sju andra länder.
De kallas landkontor.
Våra landkontor finns i de här länderna:

 • Bosnien-Hercegovina
 • Nepal
 • Sri Lanka
 • Rwanda
 • Tanzania
 • Nicaragua
 • Bolivia

MyRights medlemsorganisationer

MyRight har 19 medlemsorganisationer.
De har tillsammans 260 tusen medlemmar.
Det här är MyRights medlemsorganisationer:

 • Astma- och Allergiförbundet
 • Autism- och aspergerförbundet
 • DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
 • FBiS – Förbundet Blödarsjuka i Sverige
 • FSDB – Förbundet Sveriges Dövblinda
 • FUB – Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
 • Riksförbundet HjärtLung
 • HRF – Hörselskadades Riksförbund
 • RBU – Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar
 • Reumatikerförbundet
 • Riksföreningen Grunden Sverige
 • RSMH – Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
 • SDR – Sveriges Dövas Riksförbund
 • SOHAF- Somaliska Handikappades Förening
 • SRF – Synskadades Riksförbund
 • STIL – Stiftarna av Independent Living i Sverige
 • UH – Unga Hörselskadade
 • Unga Rörelsehindrade
 • US – Riksorganisationen Unga med synnedsättning

Vill din organisation bli medlem?

Jobbar du på en svensk organisation
som hjälper personer med funktionsnedsättning?

Mejla info@myright.se och fråga
om din organisation kan bli medlem.

Personer med funktionsnedsättning
är en viktig del av samhället

MyRight arbetar för mänskliga rättigheter.
Det betyder att varje land ska skydda
alla människor som bor i landet
och se till att de till exempel har mat och arbete
och får säga vad de tycker.

MyRight vill att alla personer i världen
som har en funktionsnedsättning
ska slippa vara fattiga,
att de ska vara en del av samhället
och att de ska få leva ett bra liv.

MyRight följer
FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning.
FN betyder Förenta Nationerna.

Människor i olika länder lär varandra

MyRight samarbetar med
organisationer i andra länder
som hjälper personer med funktionsnedsättning.

MyRight arbetar också tillsammans med
organisationer i Sverige
som hjälper personer med funktionsnedsättning.
De kallas medlemsorganisationer.

De personer som är medlemmar
i de svenska och de utländska organisationerna
vet hur det är
att leva med en funktionsnedsättning
eller att vara förälder och ha barn med funktionsnedsättning.

Därför kan personerna i Sverige
och personerna i andra länder
förstå varandra.
De lever på olika sätt,
till exempel är människor i en del andra länder
fattigare än människor i Sverige.

Men de kan ändå lära sig av varandra.
MyRight hjälper
människorna i organisationerna
i Sverige och andra länder
att träffa varandra.
Då kan de lära sig av varandra.

MyRight vill göra samhället bättre
för personer med funktionsnedsättning

MyRight hjälper personer med funktionsnedsättning
att säga vad de behöver
och att veta sina rättigheter.
Då kan vi få ett bättre samhälle.

Lärare och läkare och andra
som arbetar i skolor och i vården
behöver lära sig
vad personer med olika funktionsnedsättningar behöver.

MyRight utbildar lärarna och läkarna om det.
MyRight arbetar också med 
lagar och politik
som kan göra samhället bättre
för personer med funktionsnedsättning.

MyRight finns i sju länder

MyRight har kontor i sju länder.
De sju länderna finns i fyra olika världsdelar.
I de sju länderna finns organisationer.

MyRight arbetar för att organisationerna
ska få bestämma mer i de olika länderna.
MyRight arbetar också för att lära svenskar
hur livet är för personer med funktionsnedsättning
i de sju länderna.

MyRight träffar också personer
från Sverige, Norden och hela världen
för att lära dem
hur det är att ha en funktionsnedsättning.

Innehållsförteckning