fbpx

Så här jobbar MyRight

Ingen ska behöva vara fattig  
eller känna sig utanför.
MyRight arbetar
för att livet ska bli bättre
för personer med funktionsnedsättning.
Var de än bor.

Vi arbetar i alla världsdelar och mest
i fattiga länder.

MyRight hjälper organisationer och
människor med funktionsnedsättning
i fattiga länder
att förstå sina rättigheter
och säga vad de behöver.

MyRight vill att fler människor
lär sig om mänskliga rättigheter
för personer med funktionsnedsättning.

MyRight arbetar med
lagar och politik
som kan göra samhället bättre
för personer med funktionsnedsättning.

Vi vill att fler ska veta
hur det är att ha en funktionsnedsättning
i ett fattigt land.
Och att fler ska arbeta för att det ska bli rättvist för alla.
Därför berättar vi om det vi har
sett och lärt oss för politiker i Sverige.
Vi berättar också för andra som jobbar
med att göra det bättre och mer rättvist i världen.

MyRight jobbar tillsammans med andra

Det finns organisationer i andra länder
som hjälper personer med funktionsnedsättning.
MyRight samarbetar med dom. 

Vi ger stöd och utbildning till organisationerna.
Vi i Sverige lär oss mycket av dom.

Det är viktigt att det finns organisationer
för personer med funktionsnedsättning.
Då kan fler leva bra liv utan fattigdom.

Göran Alfredsson är ordförande för MyRight.
Han säger:

”Vi i MyRight vill visa
hur viktigt det är att ha bra organisationer
för oss med funktionsnedsättning.
Då kan vi få mer makt över våra egna liv.
Starka organisationer gör oss mer självständiga,
fria och delaktiga.
Det gäller i Sverige och i hela världen.”

MyRight arbetar för mänskliga rättigheter

Alla har rätt att få bestämma över sig själv.
En person med funktionsnedsättning ska få
bestämma över sitt eget liv.

När personer med funktionsnedsättning får
gå i skolan,
får rösta och
får bestämma över sina egna liv
blir de mindre fattiga.

Alla länder måste skydda de som bor där.
Och se till att alla människor mår bra.
Och får säga vad de tycker.

Innehållsförteckning