fbpx

För medlemmar

Här finns information om avtal, utbetalningar, resor, kommunikation och rapportering till er som är medlemmar i MyRight.

Saknar du någon information eller har du frågor? Kontakta din handläggare eller mejla info@myright.se

Information

Bi-annual meetings ersätts av ett Annual meeting. För de flesta projekt kommer de genomföras under September/Oktober/November. 

Nya riktlinjer för PO:s besök i Sverige finns att hämta under “Resor” på denna sida. 

MyRights årsmöte hålls den 30 maj 2024 i Stockholm. Kallelse har gått ut till samtliga medlems-organisationer. Kontakta oss via info@myright.se om du vill ha mer information.

Partnerorganisationer

För information kring partnerorganisationers deadlines och dokument.
Omslag på projekthandboken

Projekthandbok

Denna handbok vänder sig till personer inom MyRights
medlemsorganisationer (MO), som planerar, genomför
eller vill starta ett projekt i samarbete med MyRight och en
partnerorganisation (PO). Syftet med handboken är att ge
stöd i genomförandet i projektets hela projektcykel, det vill
säga från idé till avslutande av projektet.

Ladda ner projekthandboken här

Anmäl misstankar om korruption och oegentligheter

Anmäl misstankar om korruption och oegentligheter. Du kan vara anonym om du vill. Alla anmälningar behandlas konfidentiellt, oavsett om anmälan är anonym eller inte.

Anmäl misstankar om korruption här.

Medlemskap i MyRight

Rikstäckande funktionsrättsorganisationer som bedriver verksamhet och har lokalföreningar på flera ställen i Sverige kan ansöka om medlemskap eller stödmedlemskap i MyRight.

Alla organisationer som ansöker om projektbidrag hos MyRight måste vara medlemmar. Alla medlemmar måste ställa sig bakom MyRights mål och bedriva en verksamhet som är förenlig med MyRights vision, verksamhetsidé och värdegrund.

För mer information om medlemskap kontakta MyRight via info@myright.se 

Årshjul Projektgrupper

Januari 
Programdag projektaktiva.

Juli 
MyRights kontor stängt.  

September/Oktober/November 
Annual meeting PO-Projektgrupp-MyRight 

Projektgrupperna förväntas hålla sig informerade om årshjulet för partnerorganisationerna. 

Projektcykel

Kvartal 2023 2024 2025 2026 2027 2028
1
Avtalsskrivning
2
Slutrapport februari 2028
3
Octagonen (enbart för nya PO)
Octagonen
Octagonen slutrapport
4
Halvtidsutvärdering (Midterm review) + beslut om fortsättning
Utvärdering