fbpx

Blanketter och verktyg

Omslag på projekthandboken

Projekthandbok

Denna handbok vänder sig till personer inom MyRights
medlemsorganisationer (MO), som planerar, genomför
eller vill starta ett projekt i samarbete med MyRight och en
partnerorganisation (PO). Syftet med handboken är att ge
stöd i genomförandet i projektets hela projektcykel, det vill
säga från idé till avslutande av projektet.

Ladda ner projekthandboken här

Uppföljning

Oktagonen

Oktagonen är ett verktyg som kartlägger en organisations interna kapacitet och används för att belysa samarbetsorganisationens styrkor och svagheter samt hur man kan vidta åtgärder för förbättring. Verktyget hjälper er att lära känna er samarbetsorganisation och förstå vilka behov de har för att kunna öka sin kapacitet. Oktagonen ska göras med hjälp av MyRights landsamordnare i början och slutet av en finansieringsperiod. Genom att använda Oktagonen blir det också lättare att identifiera när det är dags att påbörja en utfasning.

Antikorruption

Anmäl misstankar om korruption och oegentligheter. Du kan vara anonym om du vill. Alla anmälningar behandlas konfidentiellt, oavsett om anmälan är anonym eller inte.

Anmäl misstankar om korruption här.

Övrig information

Saknar du någon information? Kontakta din handläggare eller info@myright.se

Information om avtal, kommunikation och rapportering hittar du via denna länk.

Kalendarium med viktiga datum och deadlines hittar du via denna länk.