fbpx

Kalendarium

Kommande möten och utbildningar

26-27 januari 2024: MO Programdagar- Ekumeniska centret, Alvik i Stockholm. 

Ekonomiutbildning för projektaktiva på lördag förmiddag. 
Du hittar information om programdagarna och anmäler dig HÄR. 

Deadlines och information

1 november: Alla deadlines gällande PO budget är flyttade till ett och samma datum. För innevarande år ska reviderad budget skickas in (StoneX kvitto), för kommande år önskade ändringar i budget + AIP. MyRight kommer också att skicka ut instruktioner för revision till alla PO.

1 november: Förändringsberättelse skickas in tillsammans med foton.

1 Dec: PO interim pre-final report (sista interim rapporten för året).

Årshjul som visar deadlines och månader.

Årshjul

Januari: MO Programdag – sista lördagen i månaden.
15 februari: PO Narrativ Rapport
28 februari: PO Finansiell rapport inklusive revision
Mars/april: Bi-annual meeting: Se dagordning på myright.se
15 maj: MyRight Rapportering till FC
Juli: Kontoret semesterstängt och inga utbetalningar kan göras.
15 augusti: PO Interim report (utgifter januari t.o.m. juli) samt prognos för årets spendering
September/oktober: Bi-annual meeting: Se dagordning på myright.se
1 november: PO Reviderad budget innevarande år enligt utbetalat belopp (StoneX kvitto)
PO ansökan om ändringar av PO-budget för kommande året + Annual implementation plan (AIP) för kommande år
1 november: PO Förändringsberättelse + Bilder
1 november: MyRight skickar ut instruktioner för årlig revision till PO
1 december: PO pre-final finansiell report (utgifter jan t.o.m. nov, sista interim rapporten för året), samt ansökan om överföring oanvända medel

Projektcykel

Kvartal 2023 2024 2025 2026 2027 2028
1
Avtalsskrivning
3+4
Outcome harvesting
Outcome harvesting
Outcome harvesting
Outcome harvesting
Outcome harvesting
Slutrapportering februari 2028
2
Octagonen (enbart för nya projekt utan baslinje-Octagon)
Octagonen
Octagonen - slutrapport
1+3
Bi-annual meeting/halvårsmöte
Bi-annual meeting/halvårsmöte
Bi-annual meeting/halvårsmöte
Bi-annual meeting/halvårsmöte
Bi-annual meeting/halvårsmöte
Bi-annual meeting/halvårsmöte (enbart 1)
3
Skicka in reviderad AIP, budget och riskanalys
Skicka in reviderad AIP, budget och riskanalys
Skicka in reviderad AIP, budget och riskanalys
Skicka in reviderad AIP, budget och riskanalys
Skicka in reviderad AIP, budget och riskanalys
3
Mid-term review
Utvärdering
Beslut om fortsättning