fbpx

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सशक्त बनाउँछ

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सशक्त बनाउँछ

MyRight ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको मानव अधिकारमा पहुँच दिन र गरिबीबाट बाहिर निस्कन काम गर्दछ

हाम्रा सदस्य संस्थाहरू मार्फत, MyRight ले चार महादेशका दस देशहरूमा साझेदार संस्थाहरूलाई समर्थन गर्दछ। सँगै, हामी संस्थाहरूलाई बलियो, अधिक लोकतान्त्रिक रूपमा संरचित र सामाजिक विकासमा सहभागी हुन सक्षम बनाउन योगदान गर्ने परियोजनाहरू र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छौं। 

यस तरिकाले तपाईंले थप न्यायपूर्ण र समावेशी संसारमा योगदान गर्न सक्नुहुन्छ

तपाईंको उपहारले हामीलाई अधिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले उनीहरूको अधिकारहरू पूरा गरेको सुनिश्चित गर्न काम गर्न सक्षम हुन मद्दत गर्दछ। तपाईंको उपहारले राम्रो भविष्यको लागि आशा दिन्छ। धन्यवाद!

विश्वव्यापी लक्ष्यहरू