अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सशक्त बनाउँछ

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सशक्त बनाउँछ

MyRight ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको मानव अधिकारमा पहुँच दिन र गरिबीबाट बाहिर निस्कन काम गर्दछ

थप सिक

संकट र द्वन्द्व

वातावरण र जलवायु

गरिबी र अपाङ्गता

विश्वव्यापी लक्ष्यहरू

हाम्रो न्यूजलेटरको साथ अद्यावधिक रहनुहोस्!

न्यूजलेटर महिनामा एक पटक आउँछ र तपाइँलाई हाम्रो संगठनमा के भइरहेको छ भनेर एक सिंहावलोकन दिन्छ