fbpx

अर्थतन्त्र

यहाँ तपाईंले MyRight को वित्त, तलब, कोष सङ्कलन नीति र हाम्रो वार्षिक रिपोर्टहरू बारे जानकारी पाउनुहुनेछ।

तलब र शुल्क

MyRights styrelse anställer generalsekreteraren och beslutar om lönen. Lönen revideras årligen och ökar i takt med organisationen i övrigt. Nuvarande Generalsekreterare Jesper Hansén har en månadslön på 52 800 kronor (2023). Tjänstepensionen är i enlighet med kollektivavtal och inga andra pensions- eller övriga tillägg har avtalats med generalsekreteraren.

यसरी हामी सुनिश्चित गर्छौं कि तपाईंको उपहार सही रूपमा प्रयोग भएको छ

कुनै पनि लागत बिना पैसा उठाउन र प्रभावकारी प्रयासहरू गर्न सम्भव छैन। गरिबीमा बाँचिरहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि तीव्र र दिगो दुवै सुधारहरू हासिल गर्न हामीले प्रशासनमा केही पैसा लगानी गर्नुपर्छ - त्यो हो, व्यवस्थापन, योजना, मार्केटिङ, समन्वय, अनुगमन र गुणस्तर नियन्त्रण।

प्रशासनिक लागतहरू एक पूर्व शर्त हो र पैसा पुग्न र फरक पार्न र हामीलाई दीर्घकालीन काम गर्न सक्षम हुनको लागि ग्यारेन्टी हो। हामीले तपाईंको योगदानको १० प्रतिशत आवश्यक प्रशासनमा प्रयोग गर्छौं।

सबैजना अपाङ्गता भएतापनि विकास सहयोगमा सहभागी हुन सक्षम हुनुपर्छ । हाम्रो लागतको लगभग 17 प्रतिशत साङ्केतिक भाषा व्याख्या जस्ता पहुँच अनुकूलनका लागि खर्चहरू हुन्।

सङ्कलन नीति

MyRight को कोष सङ्कलन नीतिले MyRight ले आर्थिक सहयोग खोज्ने र प्राप्त गर्ने तरिकालाई नियमन गर्छ। नीतिको उद्देश्य हामी कसरी कोष सङ्कलन कार्यसँग सम्बन्धित छौँ भन्ने स्पष्ट पार्नु र हाम्रा चन्दा सङ्कलन गतिविधिहरूमा पारदर्शिताका लागि हाम्रा दाताहरूको अवसरलाई बलियो बनाउनु हो। कोष सङ्कलनमा पारदर्शिता प्राप्त गर्न, MyRight का कर्मचारीहरू, सदस्यहरू र हाम्रो कोष सङ्कलन कार्यमा भाग लिने अन्यहरूले तलको कोष सङ्कलन नीतिलाई पालना गर्छन्।

MyRight को कोष सङ्कलन नीति संगठनको लागि खडा भएको मानहरूमा आधारित छ र MyRight ले उही मानहरूको लागि खडा भएका कलाकारहरूसँग मात्र सहकार्य गर्नुपर्छ।

बाह्य नियन्त्रण

90-खाता - एक गुणस्तर ग्यारेन्टी

MyRight मा 90-खाता छ, जसको मतलब हामीले आवश्यकताहरू पूरा गर्छौं स्वीडिश संग्रह नियन्त्रण सबै कोष सङ्कलन संस्थाहरूको लागि तयार गरिएको छ। ९०-खाता भएका गैर-लाभकारी संस्थाहरूको लागि, कुल आम्दानीको अधिकतम २५ प्रतिशत रकम सङ्कलन र प्रशासनको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।

स्वीडेन दिनुहोस्

MyRight को सदस्य हो स्वीडेन दिनुहोस्, पहिले स्वैच्छिक संस्थाहरूको कोष सङ्कलन परिषद् थियो, जसले हाम्रो कोष सङ्कलन पारदर्शी, नैतिक र व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गरिएको छ भनी समीक्षा गर्छ।

Giva Sverige को गुणस्तर कोड कोष सङ्कलन उद्योगको स्व-नियामक उपकरण हो जसले प्रत्येक व्यक्तिगत संगठनको गुणस्तर कार्यमा सहयोगको रूपमा काम गर्दछ। Giva Sverige का प्रत्येक सदस्यले गुणस्तर कोड पालना गर्नुपर्छ। यो संहिता व्यापक छ र यसले राम्रो आन्तरिक नियन्त्रण र सुशासनको साथ दिगो र पारदर्शी संरचना निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ बृहत् परिप्रेक्ष्यमा संस्थाको सञ्चालनमा प्रकाश पार्छ।

आन्तरिक नियन्त्रण

पैसा साँच्चै सही चीजहरूमा जान्छ र उपयोगी छ भनेर सुनिश्चित गर्न, हामी हाम्रा साझेदारहरूसँग नजिकको संवादमा सञ्चालनहरू पछ्याउँछौं। वार्षिक रूपमा, हामी धेरै आर्थिक र कार्यसम्पादनमा आधारित अनियमित नमूनाहरू, वित्त पोषित गतिविधिहरूको अनुगमन भ्रमणहरू, र साझेदार संस्थाहरूको कार्यसम्पादन रिपोर्टहरू र स्थानीय लेखा परीक्षकहरूको रिपोर्टहरूको समीक्षा गर्छौं।

योजना र मूल्याङ्कन बैठकहरू साझेदार संस्थाहरूसँग नियमित रूपमा आयोजित हुन्छन्। हाम्रा सबै कार्यहरूमा, भ्रष्टाचार र जालसाजीको जोखिम र निर्धारित लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न नसक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न जोखिम विश्लेषण र जोखिम व्यवस्थापन योजनाहरू सञ्चालन गरिन्छ।

प्रत्येक वर्ष, आन्तरिक लेखा परीक्षकहरू MyRight को वार्षिक बैठक द्वारा चयन गरिन्छ। वर्षको अवधिमा, तिनीहरूले संघको बोर्डले सदस्यहरूको हितमा आधारित संघ सञ्चालन गरेको सुनिश्चित गर्न बोर्डको कामको समीक्षा गर्दछ। वार्षिक बैठकमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गरिन्छ।

लेखा परीक्षकहरू

MyRight को बाह्य अधिकृत लेखा परीक्षक फर्म KPMG बाट हो। लेखा परीक्षकले MyRight को वार्षिक प्रतिवेदनले वार्षिक लेखा ऐनको पालना गर्छ र हामीले Giva Sweden र Swedish Fundraising Control को सदस्य भएर थपिएका नियमहरूको पालना गर्छौं भनी जाँच गर्छ। तिनीहरूले MyRight ले विकास सहयोग र सूचना कार्यको लागि ForumCiv सँग भएका सबै सम्झौताहरूको पालना गरेको पनि जाँच गर्छन्।

वार्षिक रिपोर्टहरू

MyRights Annual Report 2022 को आवरणमा छवि

MyRight को वार्षिक प्रतिवेदनमा, हामी यस वर्षका घटनाहरू र व्यापारबाट परिणामहरू सङ्कलन गर्छौं।

GDPR

हामी ख्याल राख्छौं कि तपाईं हामीसँगको सम्पर्कमा सुरक्षित महसुस गर्नुहुन्छ। त्यसकारण, हामीले हाम्रो व्यक्तिगत डेटाको ह्यान्डलिङलाई नयाँ र कडा डेटा संरक्षण नियमन (GDPR) मा अनुकूलित गरेका छौं। 

हाम्रो गोपनीयता नीतिमा हामी तपाइँको व्यक्तिगत जानकारी कसरी ह्यान्डल गर्छौं भनेर पढ्नुहोस्।

डाउनलोड गर्न कागजातहरू

हामी कसरी हाम्रो पुँजी व्यवस्थापन गर्छौं र निम्न कागजातहरूमा थप पढ्नुहोस्:
 

MyRights फाइनान्सरहरू

सामान्य उत्तराधिकार कोष लोगो

विरासत कोष

FBA

ForumCiv लोगो

फोरमसिभ

पोष्टकोड फाउन्डेशन लोगो

पोष्टकोड फाउन्डेशन

रेडियो मद्दत लोगो

रेडियो मद्दत

पृष्ठ लोगो

पृष्ठ

स्विडेनी संस्थान लोगो

स्विडेनी संस्थान