fbpx

यहाँ हामी काम गर्छौं

हाम्रा सदस्य संस्थाहरू मार्फत, MyRight ले चार महादेशका दस देशहरूमा साझेदार संस्थाहरूलाई समर्थन गर्दछ। सँगै, हामी संस्थाहरूलाई बलियो, अधिक लोकतान्त्रिक रूपमा संरचित र सामाजिक विकासमा सहभागी हुन सक्षम बनाउन योगदान गर्ने परियोजनाहरू र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छौं।