fbpx

MyRight मा काम गर्नुहुन्छ

यहाँ तपाईंले हामीसँग रिक्त पदहरू, असाइनमेन्टहरू र इन्टर्नशिपहरू बारे जानकारी पाउनुहुनेछ।

इन्टर्नशिपहरू मुख्य रूपमा संगठन FUF - विकास मुद्दाहरूको लागि संघ मार्फत प्रदान गरिन्छ। यहाँ FUF को बारेमा थप पढ्नुहोस्

उपलब्ध पदहरू:

Inga lediga tjänster.