fbpx

बोर्ड

माइराइटको बोर्डमा विभिन्न सदस्य संस्थाहरूबाट सात प्रतिनिधिहरू हुन्छन् र संघको वार्षिक बैठकद्वारा नियुक्त गरिन्छ। 

MyRight को वार्षिक बैठकहरू बीच, बोर्डसँग MyRight को सञ्चालनको नेतृत्व गर्ने र संगठनका निर्णयहरू गर्ने जिम्मेवारी र विश्वास छ। बोर्डले समग्र र रणनीतिक मुद्दाहरूको साथ काम गर्दछ।

जेमीको कालो कपाल र चश्मा छ।

जेमी बोलिङ

राष्ट्रपति

2018 देखि बोर्डमा सक्रिय। Härnösand मा बस्छ। स्वतन्त्र बस्ने संस्थानका लागि सञ्चालन प्रबन्धक। STIL का उपाध्यक्ष। ENIL को प्रमुखको रूपमा लामो समयसम्म काम गरे, स्वतन्त्र जीवनमा युरोपेली नेटवर्क।

jamie.bolling@myright.se

गर्टको छोटो कालो कपाल र चश्मा छ।

गर्ट इवारसन

क्यासियर

2018 देखि बोर्डमा सक्रिय। Nässjö मा बस्छ। Nässjö मा FUB को स्थानीय संघ को अध्यक्ष।
जोन्कोपिङ काउन्टीको काउन्टी संघका अध्यक्ष र FUB को संघीय बोर्डका सदस्य।

Aron har kortklippt mörkt hår och glasögon.

एरोन सोर्टेलियस

आयुक्त

Aktiv i styrelsen sedan 2023. Bor i Kungsbacka. Medlem i Synskadades Riksförbund och Sveriges dövblinda. Sitter även i FN-förbundets förbundsstyrelse.

फ्रेड्रिकको छोटो कालो कपाल र पोल्का डट शर्ट छ।

फ्रेड्रिक क्यानर्स्टम

आयुक्त

२०२१ देखि बोर्डमा सक्रिय। स्टकहोममा बस्छ। DHR को सक्रिय सदस्य, श्रीलंकामा परियोजना सक्रिय छ र MyRight भित्र विभिन्न कार्य समूहहरूमा संलग्न छ। 

Kadria har långt mörkt hår.

Kadria Alizadeh

आयुक्त

Aktiv i styrelsen sedan 2023. Bor i Eskilstuna. Distriktsordförande och ledamot i riksstyrelsen för Unga med Synnedsättning.

पारको छोटो सुनौलो कपाल र दाह्री छ।

Pär Ljungvall

आयुक्त

२०२१ देखि बोर्डमा सक्रिय। ओरेब्रोमा बस्छ। RSMH मा सक्रिय र Örebro स्थानीय संघ को अध्यक्ष, र संघीय बोर्ड मा बस्छ।

सामको छोटो कालो कपाल र चश्मा छ, उसले कालो शर्ट लगाएको छ

साम मोताजेदी

आयुक्त

Aktiv i styrelsen sedan 2022. Styrelseledamot i Synskadades
Riksförbund.

मनोनयन समिति

Oscar Sjökvist

सम्मेलन गर्दै

oscar@ungarorelsehindrade.se

राहेल अबेबा अतनाफु