fbpx

MyRights सदस्य संस्थाहरू

MyRight har 21 medlemsorganisationer vilkas gemensamma medlemsbas uppgår till 200,000 medlemmar. 

Vill din förening bli medlem i MyRight?

राष्ट्रव्यापी कार्यात्मक अधिकार संस्थाहरू जसले व्यवसाय सञ्चालन गर्दछ र स्विडेनका धेरै ठाउँहरूमा स्थानीय संघहरू छन् MyRight मा सदस्यता वा समर्थन सदस्यताको लागि आवेदन दिन सक्छन्।

MyRight मा परियोजना अनुदानको लागि आवेदन दिने सबै संस्थाहरू सदस्य हुनुपर्छ। सबै सदस्यहरू MyRight को लक्ष्यहरूको पछाडि उभिनु पर्छ र MyRight को दृष्टि, व्यवसायिक विचार र मूल्यहरूसँग मिल्दोजुल्दो व्यवसाय चलाउनु पर्छ।

सदस्यता बारे थप जानकारीको लागि MyRight मार्फत सम्पर्क गर्नुहोस् info@myright.se