fbpx

"चलिरहेको युद्धको बीचमा अशक्त हुनु धेरै गाह्रो छ"

बेल्मा गोरालिल्जा। फोटो: लुइस गार्डेमिर, बाहिरी संसार

"चलिरहेको युद्धको बीचमा अपाङ्गता हुनु धेरै गाह्रो छ," बोस्निया र हर्जगोभिनाका मानव अधिकार कार्यकर्ता बेल्मा गोरालिल्जाले यस शरद ऋतुमा सशस्त्र द्वन्द्वमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अवस्थाबारे माइराइट सम्मेलनमा भेट्दा बाहिरी संसारलाई बताइन्।

लेखले द्वन्द्वमा परेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अवस्था र बोस्निया र हर्जेगोभिनामा अझै पनि रहेका चुनौतीहरूलाई हाइलाइट गर्दछ।

विश्वको लेख यहाँ पढ्नुहोस्

ताजा खबर