fbpx

CONCORD: मिया मुन्खम्मरलाई चार छोटो प्रश्न

प्रत्येक वर्ष, संयुक्त राष्ट्रले एजेन्डा 2030 को कार्यान्वयन र विश्वव्यापी लक्ष्यहरूको अनुगमन गर्न ग्लोबल उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम (HLPF) आयोजना गर्दछ। यस वर्ष, स्वीडेन एक देश हो जसले स्वेच्छिक रूपमा एजेन्डा 2030 सँग देशको कामको समीक्षा गरेको छ र HLPF को समयमा रिपोर्ट गर्नेछ।

यस वर्ष, MyRights Mia Munkhammar HLPF अन्तर्गत स्वीडेनको प्रतिनिधिमण्डलको एक हिस्सा हो, नागरिक समाजको प्रतिनिधिको रूपमा। CONCORD ले यस वर्षको बैठक अगाडि मियालाई केही प्रश्नहरू सोधेको छ। अन्तर्वार्ता यहाँ पढ्नुहोस्: https://concord.se/fyra-korta-fragor-till-mia-munkhammar

ताजा खबर