fbpx

Quiz

Vad vet du om internationella funktionsrättsfrågor? Testa dina kunskaper med våra quiz!

Fred och konflikt

समानता

विद्यालयको डेस्कमा रहेका बालबालिकाहरू उनीहरूको छेउमा रहेको क्यामेरामा हेर्छन्।

Utbildning och sysselsättning

Klimaträttvisa

इसाबेल कक्षाकोठामा ब्रेल टाइपराइटरको अगाडि बसिरहेकी छिन् र मुस्कुराउँदै छिन् उनीसँग सेतो स्कूलको पोशाक र ट्यासलमा कालो कपाल छ