fbpx

सदस्यहरूको लागि

सदस्यता र मेरो अधिकार

स्विडेनका धेरै ठाउँहरूमा स्थानीय संघसंस्थाहरू सञ्चालन गर्ने र सञ्चालन गर्ने राष्ट्रव्यापी कार्यात्मक अधिकार संस्थाहरूले MyRight मा सदस्यता वा समर्थन सदस्यताका लागि आवेदन दिन सक्छन्।

MyRight मा परियोजना अनुदानको लागि आवेदन गर्ने सबै संस्थाहरू सदस्य हुनुपर्छ। सबै सदस्यहरू MyRight को लक्ष्यहरू पछि उभिनुपर्छ र MyRight को दृष्टि, व्यापार अवधारणा र मूल मूल्यहरूसँग मिल्दो गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्छ।

सदस्यता बारे थप जानकारीको लागि MyRight मार्फत सम्पर्क गर्नुहोस् info@myright.se 

सजावटी छवि

यहाँ तपाईंले सम्झौता, भुक्तानी, सञ्चार र रिपोर्टिङ बारे जानकारी पाउनुहुनेछ।

फारमहरूको लागि प्रतीक

यहाँ तपाईंले यात्रा, फलो-अप, गभर्निङ कागजातहरू र भ्रष्टाचार विरोधीका लागि फारम र उपकरणहरू फेला पार्नुहुनेछ।

पात्रो को प्रतीक

MyRight को सदस्य हुनुहुन्छ भने तपाईका लागि यहाँ महत्त्वपूर्ण मिति र समयसीमाहरू छन्।