fbpx

थप समावेश गर्नुहोस्! - विश्वव्यापी कार्यात्मक आन्दोलनको लागि

धेरै समावेश गर्नुहोस् - विश्वव्यापी कार्यात्मक आन्दोलनको लागि गुलाबी स्पीच बबलमा कालो पाठको साथ खडा हुन्छ

अब हामी अन्ततः हाम्रो नयाँ परियोजनामा काम गर्दैछौं थप समावेश गर्नुहोस् - विश्वव्यापी कार्यात्मक आन्दोलनको लागि। आगामी तीन वर्षहरूमा, MyRight ले विश्वव्यापी कार्यात्मक मुद्दाहरूमा प्रतिबद्धता बढाउन कार्यशालाहरू, सेमिनारहरू र विषयवस्तु दिनहरू प्रस्ताव गर्नेछ। यहाँ परियोजना बारे थप पढ्नुहोस्.

ताजा खबर