fbpx

MyRight को बोर्ड को लागी उम्मेदवार

अब तपाईं जो MyRight को सदस्य संस्थाहरूको सदस्य हुनुहुन्छ हाम्रो बोर्डमा नामांकनहरू पठाउन सक्नुहुन्छ। 

माइराइटको बोर्डमा हाम्रा विभिन्न सदस्य संस्थाहरूका सात प्रतिनिधिहरू हुन्छन् र संघको वार्षिक बैठकले नियुक्त गरेको हुन्छ, जुन १९ मे

MyRight को वार्षिक बैठकहरू बीच, बोर्डसँग MyRight को सञ्चालनको नेतृत्व गर्ने र संगठनका निर्णयहरू गर्ने जिम्मेवारी र विश्वास छ। बोर्डले समग्र र रणनीतिक मुद्दाहरूको साथ काम गर्दछ।

Oscar Sjöqvist मा आफ्नो नामांकन पेश गर्नुहोस्, oscar@ungarorelsehindrade.se जुन 18 अप्रिल भन्दा पछि नामांकन समिति द्वारा बोलाइन्छ। 

ताजा खबर