fbpx

प्रतिवेदन सार्वजनिक: सबैका लागि शान्ति - शान्ति निर्माणमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समावेशीकरण

"सबैका लागि शान्ति - शान्ति निर्माणमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समावेशीकरण" प्रतिवेदनका लागि गोष्ठी सुरु।

माइराइटले शान्ति निर्माण कार्यमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समावेश गर्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदन सुरु गर्छ।

फोल्के बर्नाडोट एकेडेमीको आर्थिक सहयोगमा "सबैका लागि शान्ति - शान्ति निर्माणमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समावेश" अध्ययन अप्रिल २०२० र फेब्रुअरी २०२१ बीच गरिएको थियो। यस अध्ययनको उद्देश्य शान्ति प्रक्रिया र पहलहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समावेश गर्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका विभिन्न भागहरूमा रहेका वर्तमान नीति, रणनीति र विधिहरूबारे ज्ञान र अनुभव सङ्कलन गर्नु हो। यस अध्ययनमा श्रीलंका र बोस्निया र हर्जेगोभिना (BiH) मा गहिरो देश अध्ययन पनि समावेश छ।

MDF Training & Consultancy (Srilanka) र Lejla Hadzimesic (BiH) सँगको सहकार्यमा डिजिटल सेमिनारमा देशको अध्ययनबाट मुख्य निष्कर्ष र सिफारिसहरू प्रस्तुत गरिएको थियो।

यहाँ सेमिनार हेर्नुहोस्!

ताजा खबर