fbpx

स्वीडिश पढ्न सजिलो

MyRight एक स्विडेनी संस्था हो।
MyRight ले संसारका सबै मानिसहरूलाई चाहन्छ
जो एक अपाङ्गता छ
गरिब हुनबाट जोगिनै पर्छ।

अन्य देशहरूमा पनि संस्थाहरू छन्
जसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई मद्दत गर्छ।
MyRight ले उनीहरूलाई सहयोग गर्छ। 

यो सामान्य छ
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू
संसारमा गरिब छन्।

पढ्न सजिलो स्वीडिश मा जानकारी सामग्री

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा प्रतिबद्धता बढाउने पुस्तिका

आवरण छवि

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि संगठन र अधिकारहरूमा पढ्न सजिलो पुस्तिका

आवरण छवि

गरिबी र असक्षमता बीचको सम्बन्धमा पढ्न सजिलो पुस्तिका

आवरण छवि

अपाङ्गता भएका महिलाहरूको लागि विश्वव्यापी स्थितिमा पढ्न सजिलो पुस्तिका।

MyRights चलचित्रहरू

हाम्रा चलचित्रहरू विभिन्न भाषाहरूमा पाठसँग र बिना नै उपलब्ध छन्, दृश्य रूपमा व्याख्या गरिएको र सांकेतिक भाषामा व्याख्या गरिएको छ।