fbpx

पढ्न सजिलो

मेरो अधिकारको बारेमा

MyRight एक स्विडेनी संस्था हो।
MyRight ले संसारका सबै मानिसहरूलाई चाहन्छ
जो एक अपाङ्गता छ
गरिब हुनबाट जोगिनै पर्छ।

MyRight यसरी काम गर्दछ

अन्य देशहरूमा पनि संस्थाहरू छन्
जसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई मद्दत गर्छ।
MyRight ले उनीहरूलाई सहयोग गर्छ। 

तथ्यहरू

यो सामान्य छ
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू
संसारमा गरिब छन्।