fbpx

एजेन्डा 2030 मा असक्षमता परिप्रेक्ष्यको साथ नयाँ रिपोर्ट

MyRight नयाँ रिपोर्ट "समावेश गर्ने एक अरब कारणहरू - एजेन्डा 2030 को साथ काममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समावेश गर्न" विश्वव्यापी विकास मुद्दाहरूमा सक्रिय सबैलाई सम्बोधन गर्दछ।

प्रतिवेदनमा धेरै राम्रो उदाहरण र सिफारिसहरू छन्। एउटा अध्याय पनि चलिरहेको Covid19 pandemic लाई पूर्ण रूपमा समर्पित छ।

"MyRight को रिपोर्ट सामग्री, विश्लेषण र सिफारिसहरू दुवैको हिसाबले महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट हो।"
Birgitta Weibahr, प्रमुख नीति विशेषज्ञ लोकतन्त्र र सिडा मा मानव अधिकार।

यहाँ MyRight को रिपोर्ट बारे थप पढ्नुहोस् र डाउनलोड गर्नुहोस्।

ताजा खबर