fbpx

साझेदार संगठन

MyRight को साझेदार संगठन

हाम्रा सदस्य संस्थाहरू मार्फत, MyRight ले चार महादेशका सात देशहरूमा साझेदार संस्थाहरूलाई समर्थन गर्दछ।

हाम्रो साझेदार संगठनको बारेमा थप जानकारीको लागि, भ्रमण गर्नुहोस् यो पृष्ठ.

जानकारी को लागी प्रतीक

यहाँ तपाईंले सम्झौता, भुक्तानी, सञ्चार र रिपोर्टिङ बारे जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ।

फारमहरूको लागि प्रतीक

यहाँ तपाईंले यात्रा, फलो-अप, स्टेयरिङ कागजातहरू र भ्रष्टाचार विरोधीका लागि फारम र उपकरणहरू फेला पार्नुहुनेछ।

पात्रोको लागि प्रतीक

यहाँ तपाईंले MyRight को साझेदार संस्थाहरूको लागि महत्त्वपूर्ण मितिहरू र म्यादहरू फेला पार्नुहुनेछ।