fbpx

साझेदार संगठन

हाम्रा सदस्य संस्थाहरू मार्फत, MyRight ले चार महादेशका सात देशहरूमा साझेदार संस्थाहरूलाई समर्थन गर्दछ।

For more information about our partner organisations, visit यो पृष्ठ.

पात्रो

आगामी घटनाहरू

The second bi-annual meeting for 2023 will soon take place. Your organisation will recieve an email and invitation shortly. 

समय सीमा र अद्यावधिकहरू

कृपया नोट गर्नुहोस्

  • Second transfer of funds will be done last week of September or first week of October.
  • 1 November – Same date for financial issues and Story of Change: Current budget should be updated with actual recived funds according to StoneX reciept. Changes in PO budget for upcoming year + AIP. MyRight will send audit instructions to PO. 
    Story of Change in word, with pictures as attachements (please do not paste directly in word document). 

वार्षिक चक्र साझेदार संगठन

15 February
PO narrative report

२८ फेब्रुअरी
लेखापरीक्षण सहित PO वित्तीय प्रतिवेदन

१५ मे
PO अन्तरिम प्रतिवेदन खर्च (१ जनवरी-३० अप्रिल)

जुलाई 
MyRight कार्यालय बन्द - कुनै स्थानान्तरण छैन 

अगस्ट १५
PO अन्तरिम रिपोर्ट खर्च (1 जनवरी-31 जुलाई) + वार्षिक खर्च पूर्वानुमान

सेप्टेम्बर/अक्टोबर
द्वि-वार्षिक बैठक

१ नोभेम्बर

PO revised budget current year – updated according to last payment StoneX reciept (exchange rate on receipt). 

PO आवेदन: PO बजेट आउँदै गरेको वर्ष + AIP मा परिवर्तन

१ नोभेम्बर
PO परिवर्तनको कथा + चित्रहरू

१ नोभेम्बर
MyRight बाट अडिट निर्देशनहरू

१ डिसेम्बर
PO prefinal financial report (last interim report of the year)

फारम र कागजातहरू

Below you can download documents for the program period.