fbpx

एक मित्र कम्पनी बन्नुहोस्

जब तपाईंको कम्पनीले MyRight लाई कम्तिमा 10,000 SEK मा समर्थन गर्छ, तपाईं एक वर्षको लागि हाम्रो साथी कम्पनी बन्नुहुनेछ।

धन्यवादको रूपमा, तपाईंले सञ्चार प्याकेज प्राप्त गर्नुहुनेछ:

  • डिप्लोमा
  • ब्यानरहरू
  • समाचारपत्र
  • कम्पनीको लोगो हाम्रो वेबसाइटमा प्रदर्शित छ
 

Julgåva företag

Frågor och svar om företagsgåvor

MyRight को लक्ष्य सधैं प्रभावकारी र दीर्घकालीन प्रयासहरूसँग काम गर्नु हो। हामी तपाईंको पैसा प्रयोग गर्छौं जहाँ आवश्यकताहरू धेरै छन् - र जहाँ हाम्रा विशेषज्ञहरूले उनीहरूले बच्चाहरूको लागि सबैभन्दा राम्रो गर्छन् भनेर न्याय गर्छन्।

हामीसँग धेरै देशहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि मानव अधिकारसँग काम गर्ने व्यापक अनुभव छ - र हामीलाई थाहा छ यसले विभिन्न क्षेत्रमा दिगो सुधारहरू हासिल गर्न के गर्नुपर्छ। 

हामी विशेष उद्देश्यका लागि उपहारहरू राख्दैनौं, किनकि यो महत्त्वपूर्ण छ कि हामीसँग सधैं पैसाको बफर छ जुन हामीले तुरुन्तै प्रयोग गर्न सक्छौं।

Som vänföretag stödjer ert företag MyRight med minst 10 000 kronor och är då vänföretag under ett år.

धन्यवादको रूपमा, तपाईंले सञ्चार प्याकेज प्राप्त गर्नुहुनेछ:

  • Förslag på inlägg till era sociala kanaler
  • Digital diplom
  • Banners i olika storlekar för er webbplats
  • Företagets logotyp exponeras på vår hemsida

Har du några frågor gällande företagsgåvor och samarbeten, kontakta:

Madeleine Jangard, Ansvarig företagssamarbeten
इमेल: madeleine.jangard@myright.se
फोन: ०८-८८५ १५६२