fbpx

स्टकहोम नागरिक समाज दिन

नोभेम्बर 19-20 मा, MyRight मा भाग लिन्छ स्टकहोम नागरिक समाज दिन Sida र CONCORD द्वारा आयोजित। दिनहरू तपाईंहरूका लागि हो जसले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोगमा संलग्न नागरिक समाज संगठनहरूको लागि वा काम गर्दछ। यस वर्षको फोकस परिवर्तन र कार्य हो, कसैलाई पछाडि नछोड्नुहोस्।

 अन्य चीजहरू मध्ये, MyRight ले विषय एजेन्डा 2030 मा कार्यशालामा भाग लिन्छ, तर धेरै अन्य कार्यक्रम वस्तुहरूमा पनि समावेश छ।  

 कार्यक्रम हेर्नुहोस् र यहाँ साइन अप गर्नुहोस्!

ताजा खबर