fbpx

सामेल हुनुहोस् र थप समावेशी संसारमा योगदान गर्नुहोस्!

तपाईंले आफ्नो ख्याल राख्ने व्यक्तिलाई दिनको लागि मासिक दाता बन्न चाहनुहुन्छ, उपहार दिन चाहनुहुन्छ वा उपहार प्रमाणपत्र किन्न चाहनुहुन्छ कि तपाईं आफैले छनौट गर्नुहुन्छ।

योगदान गर्ने अन्य तरिकाहरू

तपाईंले मासिक दाता बन्नु पर्दैन जहाँ असक्षमता अधिकार भएका मानिसहरूका लागि हाम्रो दीर्घकालीन काममा योगदान गर्न सक्ने थुप्रै तरिकाहरू छन्।

तपाईंको समर्थन आउँदैछ

तपाईंले MyRight लाई पैसा दान गर्दा तपाईं सुरक्षित हुन सक्नुहुन्छ। हामीले हाम्रा विज्ञहरूलाई तपाईंको उपहार कहाँ सबैभन्दा उपयोगी छ भनेर मूल्याङ्कन गर्न दिन्छौं र हामी सबै भन्दा प्रभावकारी प्रयासहरू सम्भव बनाउन हाम्रो लागतहरू कम राख्ने सुनिश्चित गर्छौं।

MyRight सँग 90 खाता छ जुन स्वीडिश कोष सङ्कलन नियन्त्रणद्वारा नियन्त्रित छ र त्यो Giva Sverige को सदस्य हो। तिनीहरू दुवैले MyRight को सङ्कलन सही, नैतिक र पारदर्शी रूपमा व्यवस्थित भएको जाँच गर्छन्।

हामी ख्याल राख्छौं कि तपाईं हामीसँगको सम्पर्कमा सुरक्षित महसुस गर्नुहुन्छ। त्यसकारण, हामीले हाम्रो व्यक्तिगत डेटाको ह्यान्डलिङलाई नयाँ र कडा डेटा संरक्षण नियमन (GDPR) मा अनुकूलित गरेका छौं। 

हाम्रो गोपनीयता नीतिमा हामी तपाइँको व्यक्तिगत जानकारी कसरी ह्यान्डल गर्छौं भनेर पढ्नुहोस्।