fbpx

सामेल हुनुहोस् र थप समावेशी संसारमा योगदान गर्नुहोस्!

MyRight arbetar för att personer med funktionsnedsättning runt om i världen ska få ökad tillgång till sina mänskliga rättigheter och kunna leva självständigt, fria från fattigdom, i inkluderande samhällen. Med ditt stöd kan vi fortsätta arbeta långsiktigt tillsammans med våra partnerorganisationer runt om i världen. 

Vi har 90-konto vilket innebär att hela vår verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Fler sätt att bidra och stötta vårt arbete

Det finns många sätt du kan bidra till vårt långsiktiga arbete för personer med funktionsnedsättnings rättigheter:

तपाईंको समर्थन आउँदैछ

तपाईंले MyRight लाई पैसा दान गर्दा तपाईं सुरक्षित हुन सक्नुहुन्छ। हामीले हाम्रा विज्ञहरूलाई तपाईंको उपहार कहाँ सबैभन्दा उपयोगी छ भनेर मूल्याङ्कन गर्न दिन्छौं र हामी सबै भन्दा प्रभावकारी प्रयासहरू सम्भव बनाउन हाम्रो लागतहरू कम राख्ने सुनिश्चित गर्छौं।

हामी ख्याल राख्छौं कि तपाईं हामीसँगको सम्पर्कमा सुरक्षित महसुस गर्नुहुन्छ। त्यसकारण, हामीले हाम्रो व्यक्तिगत डेटाको ह्यान्डलिङलाई नयाँ र कडा डेटा संरक्षण नियमन (GDPR) मा अनुकूलित गरेका छौं। 

हाम्रो गोपनीयता नीतिमा हामी तपाइँको व्यक्तिगत जानकारी कसरी ह्यान्डल गर्छौं भनेर पढ्नुहोस्।

MyRight सँग 90 खाता छ जुन स्वीडिश कोष सङ्कलन नियन्त्रणद्वारा नियन्त्रित छ र त्यो Giva Sverige को सदस्य हो। तिनीहरू दुवैले MyRight को सङ्कलन सही, नैतिक र पारदर्शी रूपमा व्यवस्थित भएको जाँच गर्छन्।