fbpx

एक उपहार संग MyRight समर्थन गर्नुहोस्

Ge en gåva på valfritt belopp – varje krona gör skillnad. Vårt arbete är beroende av din och andras vilja att hjälpa till. Pengarna du skänker används där våra experter bedömer att behoven är som störst och där de gör mest nytta. 

Tack för ditt stöd!

चार विद्यालयका बच्चाहरू पर्खालमा बस्छन् र हाँस्छन्

पैसा कसरी प्रयोग गरिन्छ?

MyRight को लक्ष्य सधैं प्रभावकारी र दीर्घकालीन प्रयासहरूसँग काम गर्नु हो। हामी तपाईंको पैसा प्रयोग गर्छौं जहाँ आवश्यकताहरू धेरै छन् - र जहाँ हाम्रा विज्ञहरूले उनीहरूले सबैभन्दा राम्रो गर्छन् भनेर न्याय गर्छन्।

हामीसँग धेरै देशहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि मानव अधिकारसँग काम गर्ने व्यापक अनुभव छ - र हामीलाई थाहा छ यसले विभिन्न क्षेत्रमा दिगो सुधारहरू हासिल गर्न के गर्नुपर्छ। 

हामी विशेष उद्देश्यका लागि उपहारहरू राख्दैनौं, किनकि यो महत्त्वपूर्ण छ कि हामीसँग सधैं पैसाको बफर छ जुन हामीले तुरुन्तै प्रयोग गर्न सक्छौं।

Kan jag swisha en gåva?

Ja, du kan swisha en valfri summa till:
1 2 3   9 0 0   1 1   0 6

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस

Välkommen att mejla oss på givarservice@myright.se så hjälper vi dig om du har några frågor.