fbpx

MyRight ले यसरी काम गर्छ

MyRight ले विश्वभरका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको मानव अधिकारमा पहुँच छ र समावेशी समाजहरूमा गरिबीबाट मुक्त, स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न सक्षम छ भनी सुनिश्चित गर्न काम गर्दछ। हामीले गर्ने सबै कुरा अधिकार परिप्रेक्ष्य र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र महासन्धिमा आधारित छ।

Tillsammans är vi starka

MyRight stärker individer, bland annat genom utbildning och tillgång till vård och hjälpmedel. Vi bidrar också till att bryta den isolering många människor med funktionsnedsättning lever i, och skapa plattformar så människor kan mötas
och stärka varandra.

Vi stödjer och stärker organisationer. Organisationen ger individer mer kunskap och medvetenhet om sina rättigheter. Organisationerna för fram krav och vittnesmål och bevakar hur rättigheter för personer med funktionsnedsättning efterlevs. De ger makthavare ökad medvetenhet så de kan ändra lagar och rutiner.

Genom förändringar av attityder och stigma lokalt, nationellt, regionalt och globalt minskar fattigdomen och utsattheten och fler personer med funktionsnedsättning får
tillgång till sina mänskliga rättigheter.

Målgrupper för vårt arbete

Målgruppen för MyRights arbete är barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning, och deras anhöriga. Allt vi gör syftar till att bevaka och stärka rättigheter för personer med funktionsnedsättning som lever i fattigdomskontext, och bidra till att de får ökad tillgång till sina mänskliga rättigheter.

MyRight stödjer funktionsrättsorganisationer runt om i världen. Vi har partnerskap med större och mindre organisationer som samlar personer med en specifik funktionsnedsättning, paraplyorganisationer som samlar flera funktionsrättsorganisationer i ett land, och regionala samarbeten. De flesta av våra utvecklingssamarbeten sker i partnerskap mellan svenska funktionsrättsorganisationer och deras motsvarigheter i våra verksamhetsländer men vi samarbetar med flera olika aktörer.

Förändringsteori och arbetssätt

MyRights arbete organiseras utifrån vår förändringsteori, som beskriver hur personer med funktionsnedsättning kan gå från exkludering till inkludering i samhället. Förändringsteorin består av tre steg som är viktiga för att en person med funktionsnedsättning ska ges goda förutsättningar att bli inkluderad i samhället.

 1. Ökad egenmakt
Personer med funktionsnedsättning som har förutsättningar att påverka sina egna liv, utöva sitt självbestämmande och vara fullt delaktiga samt är medvetna om sina rättigheter kan bättre delta i samhället och organisera sig tillsammans med andra.
2. Starka och kompetenta funktionsrättsorganisationer
Genom livskraftiga, kompetenta och legitima funktionsrättsorganisationer har de enskilda medlemmarna större möjligheter att gemensamt främja sina rättigheter och att
arbeta för förbättrade levnadsvillkor för sig själva och andra.
3. Ökad delaktighet i samhällsutvecklingen
Med ökad tillgång till påverkans- och beslutsprocesser ökar möjligheterna för funktionsrättsorganisationer att genom sitt arbete påverka samhällets utveckling.
Exempel på sådana instrument är såväl internationella regelverk och policyer som Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, som nationell lagstiftning och nationella policyer.

बलियो संगठन परिवर्तनको आधार हो

सार्वजनिक बहसमा उनीहरूको आवाज सुनाउन सक्षम हुनका लागि आफ्ना सदस्यहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने बलियो संगठनहरू चाहिन्छ। जब हामी हाम्रा अधिकारहरू जान्दछौं र परिवर्तन सम्भव छ भन्ने विश्वास गर्न थाल्छौं, तब हामी हाम्रा अनुभव र आवश्यकताहरू बताउन, माग गर्न, सहभागी हुने र योगदान गर्ने साहस गर्छौं।

हामी स्थानीय संगठनहरूलाई बलियो बनाउन र विकासलाई अगाडि बढाउन काम गर्छौं ताकि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको अधिकारमा बढी पहुँच होस्। हाम्रो विकास सहकार्यको अर्थ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले एकअर्कालाई बलियो बनाउन र आफ्नो मानवअधिकारलाई जोड दिन आफूलाई संगठित गर्नु हो।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू समाजका सबैभन्दा सीमान्तकृत समूहहरू हुन्। तसर्थ, उनीहरूमा प्रायः तालिमको अभाव हुन्छ, जसले गर्दा धेरै अपाङ्गता भएका संस्थाहरू तुलनात्मक रूपमा कमजोर हुन्छन्। संगठनात्मक विकास भनेको समाजको विकासमा प्रभाव पार्ने र सहभागी हुने अवस्था बढाउने माध्यम हो।

साझेदारी

हाम्रो विकास सहयोगको एउटा महत्त्वपूर्ण स्तम्भ भनेको साझेदारी हो, जुन MyRight का सदस्य संस्थाहरू र विश्वभरका तिनीहरूका भगिनी संस्थाहरू बीचको निकट सहयोग र आपसी विश्वासमा आधारित साझेदारी हो।

हामी अधिकारको आधारमा काम गर्छौं

हाम्रो काम सधैं गरिबीमा बस्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा आधारित हुन्छ। तिनीहरू अभिनेता हुन् र यो तिनीहरूको आफ्नै अनुभव, आवश्यकता र दृष्टिकोण हो जसले कामको नेतृत्व गर्दछ।

एजेन्डा 2030

De 17 globala målen i Agenda 2030 har både direkta och
indirekta kopplingar till vårt arbete för att främja rättigheter
för personer med funktionsnedsättning. Ett av agendans
ledord är ”Ingen ska lämnas utanför” vilket är en betydelsefull princip, inte minst i vårt påverkansarbete gentemot
andra organisationer – statliga och icke-statliga.

Personer med funktionsnedsättning nämns också direkt i
flera av de globala målen, bland mål 4 om utbildning av god
kvalitet och mål 10 om att minska ojämlikheten inom och
mellan länder.

FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen är framtagen för att förtydliga att personer med funktionsnedsättning har rätt att leva ett självständigt
liv med självbestämmande och full delaktighet och att delta i samhället på jämlika villkor.

Konventionen slår bland annat fast tre grundläggande rättigheter som funktionsrättsrörelserna i MyRights verksamhetsländer återkommande lyfter som avgörande: rätten till utbildning, försörjning och hälsa

समानता

सबै MyRight परियोजनाहरू र कार्यक्रमहरूमा व्यापक लैङ्गिक समानता परिप्रेक्ष्य छ। हामी अपाङ्गता भएका महिलाहरू र अपाङ्गता भएका कसैका आफन्तहरू भएका महिलाहरूसँग र तिनीहरूका लागि काम गर्छौं।