Attacker på Sri Lanka

2019-04-22
Sri Lanka drabbades under söndagen av en serie fruktansvärda attacker. MyRights landkontor meddelar att MyRights personal och våra partnersorganisationers personal och medlemmar är oskadda enligt den information som gått att få.
Vi arbetar med att få mer information om situationen.