Delseger för Torsdagsaktionen

På NHR:s kongress i den 13 september tillkännagav integrationsminister Erik Ullenhag att regeringen har för avsikt att återkomma till riksdagen med ett lagförslag om bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning som en form av diskriminering.

Maria Johansson, förbundsordförande i DHR skriver i sin blogg att beskedet är historiskt då regeringens fyra partier nu för första gången är beredda att ta detta steg, under kommande år. Hon skriver också att det visar att kampen spelar roll. Att vi kan påverka och förändra!