Seminarium om funktionsnedsättning i biståndet

Bilden är tagen ovanifrån och visar publiken som lyssnar på en paneldebatt.

Många lyssnade till seminariets avslutande paneldebatt, där bland annat MyRights generalsekreterare Jesper Hansén medverkade.

Ingen ska lämnas utanför – men hur? Om funktionsnedsättning i biståndet

Den 28 mars arrangerade Sida tillsammans med MyRight ett seminarium om funktionsnedsättning i biståndet.
Många kom för att lyssna på vad inkludering innebär i praktiken och hur svenskt bistånd kan bidra till att människor som lever med funktionsnedsättningar och i fattigdom får förbättrade levnadsvillkor.

Enligt FN:s utvecklingsprogram lever en miljard människor med någon form av funktionsnedsättning. I flera samhällen tillhör personer med funktionsnedsättning de mest stigmatiserade, diskriminerade och marginaliserade grupperna.

Det finns ett tydligt samband mellan fattigdom, utveckling och funktionsnedsättning. Människor med funktionsnedsättningar löper större risk att bli fattiga – samtidigt som fattigdom kan leda till en ökad risk för funktionsnedsättning.

Agenda 2030 med de Globala målen för hållbar utveckling lyfter vikten av att ingen ska lämnas utanför och att mänskliga rättigheter ska respekteras. Svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd ska nå de allra fattigaste och mest marginaliserade genom att utgå från deras perspektiv. Men hur gör vi det? Och vad händer om vi inte gör det?


Moderator: Fredrik Canerstam, Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet (DHR)

Program

09:00 Registrering

09:30 Introduktion
Carin Jämtin, Generaldirektör, Sida

09:45 Vad är inkludering av personer med funktionsnedsättning? 
Vad innebär det att ha olika funktionsnedsättningar? Vad betyder marginalisering, inkludering och delaktighet? Vilka behov och rättigheter har personer med funktionsnedsättning?
Malin Ekman Aldén, Generaldirektör, Myndigheten för delaktighet

09:55 Sidas arbete med personer med funktionsnedsättning i biståndet
Sidas studier om funktionshinderperspektiv i utvecklingssamarbetet och humanitära partners verksamhet.
Birgitta Weibahr, Verksföreträdare mänskliga rättigheter & demokrati, Sida
Elizabeth Narrowe, Programspecialist humanitärt bistånd, Sida

10:15 Kaffe, te och frukt

10:40 Inkludering i praktiken
Tre exempel på olika sätt att inkludera personer med funktionsnedsättning i utvecklingssamarbetet.
• Samarbete mellan funktionshinderorganisationer, Linda Eriksson, styrelseledamot och projektansvarig, Förbundet Sveriges Dövblinda
• En inkluderande kvinnorörelse, Malin Brenk, regionchef Afrika, Kvinna till Kvinna
• Socialförsäkringsprogram i Zambia, Annika Lysén, Programansvarig jämställdhet, Sida

11:10 Bikupa – hur kan vi bli bättre på inkludering?

11:20 Vad händer internationellt inom FN?
Catalina Devandas Aguilar, FN:s särskilda rapportör för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (via film)

11:30 Paneldiskussion och frågor från publiken
Carin Jämtin, Generaldirektör, Sida
Malin Ekman Aldén, Generaldirektör, Myndigheten för delaktighet
Jesper Hansén, Generalsekreterare, MyRight
Birgitta Weibahr, Verksföreträdare mänskliga rättigheter & demokrati, Sida

12:00 Slut