Inkluderande och tillgänglig teater i Bosnien-Hercegovina

Affisch för pjäsen "A whistle", Illustrerar en människa som spelar ett blåsinstrument.2018-09-24

MyRights partnerorganisation ”Life with Down Syndrome of FBiH” i Bosnien-Hercegovina har lyckats skapa den första tillgängliga och inkluderande teatern i regionen!

The Youth Theatre i Sarajevo slog upp dörrarna den 11 september då barnpjäsen ”A Whistle” visades. Teatern är en stor succé och efterfrågan om fler spelningar är stor. Lokalen har tillgänglighetsanpassats, bland annat genom stora utrymmen, taktilgångar och ljudtecken för blinda och textade versioner för döva. Personer med funktionsnedsättningar deltar också som skådespelare i pjäsen.

Rätten att delta i kulturliv nämns i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD). Vi hoppas att teatern i Bosnien-Hercegovina ska inspirera till fler liknande initiativ.